palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével pályázat

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével. A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden térségben megerősödjenek a civil kapacitások, hiszen a térségek felzárkóztatásában döntő szerepe lehet a helyi szervezeteknek.  

Kódszám: TÁMOP-1.4.1-12/1

Rendelkezésre álló forrás

A konstrukció részcéljai:

 • fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
 • a civil és nonprofit szervezetek kapacitás bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
 • az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit, civil szervezetek, alakuljanak ki számottevő kapacitások e szférában.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen kiírás keretében azon nonprofit szervezetek pályázhatnak:

 • a) amelyek bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti
 • b) vagy átalakulás miatti jogelőd szervezetük bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti

Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján)

 • 522 Szövetség (kivéve sportszövetség)
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Egyház
 • 552 Egyházi intézmény
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 594 Nonprofit szociális szövetkezet

Támogatható tevékenységek köre:

 1. A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek
 2. A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott foglalkoztatása munkaviszony keretében
 3. Munkába járás támogatása
 4. A célcsoport képzése
 5. A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése (ERFA átjárhatóság alapján)
 6. A célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a dokumentált mentori feladatokat).
 7. Projektmenedzsment

Projekt területi korlátozása: A projekteknek Magyarországon, a Konvergencia Régiók területén kell megvalósulniuk.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100%-a. 

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-1.4.1-12/1 (Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével)

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni. Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.

A pályázatok benyújtása 2013. február 1-től 2013. április 15-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.