palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jókai-díj 2019 Nemzetközi irodalmi pályázat

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest) pályázatot hirdet Jókai-díj 2019 címmel.

A pályázat címe: Jókai-díj 2019

A pályázat beérkezési határideje: 2018. október 31.

A pályázatról:

  • Az irodalmi pályázat témája: „Komárom irodalmi vonatkozásai a 18. és 19. században”
  • Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.
  • A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2019, pályázat”.
  • A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.
  • Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.
  • A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2019. január 22-ig hozza meg döntését.

A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.

Az elismerés 2019 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra. A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 2019” antológiában való megjelentetést tartalmazza.

A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az évkönyvben.

Levélcím:
Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie
Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
Palatínova 13 (Nádor utca 13.)
945 01 Komárno, Szlovákia;

Falvak Kultúrájáért Alapítvány
1134 Budapest,
Magyarország Gidófalvy út 29.