palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ki, ha Én nem? – Ki, ha nem Te? plakátpályázat

A Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete az alábbi pályázatot hirdeti meg a hazai biztonságos munkavégzéssel, munkavédelemmel kapcsolatos szemléletformálására, a „Ki, ha Én nem? – Ki, ha nem Te?” elnevezésű pályázat keretében.

A pályázat kiírója:
Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete
2030 Érd, Ürmös utca 46-48;
e-mail: mufosz@gmail.com

A pályázat célja: Nézőpontváltás, szerepvállalás.

Bemutatni, akár játékos, vicces, elgondolkodtató, megható formában, és minél szélesebb körben megismertetni, népszerűsíteni a munkavédelem fontosságát, a biztonságos munkavégzés értékeit, melynek középpontja az Egyén áll (munkahelyen, és az otthoni környezetben). Az Egyén önmagáért való felelősségvállalása, az egyén közösségért való felelősség vállalása, a munkáltató felelőssége, munkatársaiért. Akár munkavállalóként, akár munkáltatóként.

Pályázati kiírás

Készítsetek egy plakátot! A pályázatban részt lehet venni rajz, fotó, szöveges, vagy bármely más technikával készített plakáttal!

A pályaműveken szívesen látunk fotókat, infógrafikákat, és olvasható rövid leírásokat is, de ezeknek mind saját produktumoknak kell lenniük (saját fotók, saját feliratok és szövegek).

Az alkotások készülhetnek egy adott téma köré, illetve készülhet általánosságban az munkavédelem fontosságáról.

A pályázatban való részvétel díjmentes.

Egy kis hasznos a témához:

A balesetek akár a munkahelyünkön következnek be, akár otthon számos negatív folyamat elindítója lehet. Baleset következtében megváltozik az életünk, a munkavégző képességünk, és megváltoznak a hétköznapi tevékenységeink is. Gondoljunk csak arra, hogy amikor megvágjuk az ujjunkat, menyire másként kell megfognunk a tárgyakat, az egyszerű hétköznapi rutin mozdulatokat újra kell gondolnunk és nem tudjuk a korábban végzett módon végezni.

Egy-egy munkabaleset képes megváltoztatni egy egész család/közösség életét.

A balesetek számos esetben azért következnek be, mert nem megfelelő módon végezzük, vagy nem vesszük fel az egyéni védőeszközöket a munkához, mert szorít, mert lelassít, mert nem „menő dolog” a védőeszközöket viselni.

Teljesen mindegy, hogy milyen szereplői vagyunk a munka világának, hogy otthon milyen tevékenységet végzünk. Kell, hogy fontosnak tartsuk, becsüljük magunkat és környezetünket annyira, hogy balesetmentes, biztonságos szemléletűen éljük az életünket.

Pályázók köre

A pályázaton indulhat bárki (munkavállaló, munkáltató, alkotóműhelyek, vagy diákok) egyénileg vagy csoportosan. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy pályázó több pályaművel is indulhat.

Pályázati nyeremények

A zsűri (a MUFOSZ elnöksége) által megfelelő színvonalúnak értékelt plakátot készítő pályázók közül az 1.és a 2. helyezett részesülnek díjazásban. A pályázat díjazottjai a következő pénzjutalmakat kapják:

 • 1. helyezett: 100.000 Ft
 • 2. helyezett: 70.000 Ft

A jelentkezés feltételei

A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a Szervező nyilvánosan felhasználja. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Szervező jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a pályázó, pályázók nevét. A pályázó vállalja, hogy a plakát minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak. A pályázó vállalja, hogy a plakáton  szereplőktől beszerzi és díjazás esetén a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete részére átadja az arra vonatkozó nyilatkozatokat (szükség esetén, szülői törvényes képviselő), hogy jóváhagyja a plakáton való szereplést valamint hozzájárul a pályázatra való benyújtásához, illetve a plakát felhasználásához.

A pályázati anyag tartalma

 • Kötelező elemek: 1 db plakát: a plakátokat: pdf fájlkiterjesztésben várjuk.
  • felbontás: 200-300 dpi
 • ill. az alább felsorolt kötelező arculati elemeket is tartalmazza.
 • „Ki, ha Én nem? – Ki, ha nem Te?” pályázat, a plakát címe
 • a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek logója (letölthető a Mufosz.hu weboldalról),
 • a készítő pályázó neve.

Letölthető dokumentum

MUFOSZ_plakátkészítés_adatlap

 A Mufosz.hu weboldalról letölthető adatlap a mufosz@gmail.com email címre megküldött, kitöltött, aláírt szkennelt űrlap arról, hogy: a plakát esetleges  szereplői hozzájárulnak a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz, a plakát minden kiskorú szereplőjének szülője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez és a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz ,a készítők elfogadják a pályázati feltételeket, a kisfilm eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért.

Az elkészítés technikai hátterének biztosítása és a készítéssel kapcsolatos költségéről a pályázó gondoskodik.

A pályázat határideje, beküldési módja

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. április 30. éjfélig, a mufosz@gmail.com email címre.

A kiíró jogosult a pályázat beadási határidejét módosítani, ha az eredeti határidőig nem kellő mennyiségű pályázat érkezik be.

A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket:

 • pályázó, pályázók neve; csapat esetén: csapat és csapattagok neve
 • kapcsolattartó neve, elérhetősége – név, email, telefonszám (Anonim módon is benyújtható a pályázat, viszont ez esetben is szükséges valamilyen elérhetőséget megadni, amin keresztül fel tudjuk venni a kapcsolatot.)
 • Méret, formátum: a plakátokat: pdf fájlkiterjesztésben várjuk.
  • felbontás: 200-300 dpi

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesület elnöksége végzik. A zsűrizés 2020. május 11-ig zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A zsűrizés szempontjai:

 • a plakát megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a formai követelmények hibátlan teljesítése
 • a megvalósítás ötletessége
 • a plakát tartalma, annak helyessége

Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2020. május 21-én Tegyük a helyére a Munkavédelmet – Szakmai maraton elkötelezetteknek konferencián kerül átadásra. A rendezvényre minden díjazott e-mail-ben meghívást kap, melyben tájékoztatjuk a rendezvény részleteiről.

Későbbiekben a díjak átadása után az Egyesület a saját weboldalán és a negyedévente megjelenő online magazinjában hozza nyilvánosságra a nyertesek nevét. Továbbá a rendezvényen nem résztvevő, nyertes pályázókat e-mailben is értesítjük az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, a nyereményigény elévül.

Felelősség kizárása

A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesületét felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a ww.mufosz.hu weboldalon. A pályázók a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.

Adatvédelem

A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az mufosz@gmail.com e-mail címen lehet.

Általános szabályozás

A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete további ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete ezen információkat nem adja tovább. Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből. A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. A kiíró fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére. Szervező kizárja a felelősségét a honlap szerverét rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden a honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.