palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

A pályázat a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez, illetve megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzéséhez, közösségszervező bértámogatásához járul hozzá, esélyt adva a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, hozzájárul a helyi közösségek közötti kapcsolat kialakításához.

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 000 000 000 forint.

A pályázat célja, támogatható tevékenységek

Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező foglalkoztatására.

Önállóan támogatható tevékenységek

  1. Eszközbeszerzés
    A közösségszervezéshez (programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódó eszközbeszerzések az alábbiak, és a jelen kiírás 2.2. pontjában szereplő kivételek figyelembevételével:
    • jelen kiírás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;
    • a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.
  1. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

Fenntartási kötelezettség
Eszközbeszerzés (kivéve: az egyszer használatos eszközök és forgóeszközök) esetén a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át tart.

Pályázók (jogosultak) köre

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

Letölthető dokumentum

MFP2021_Kozossegszervezes_20210312

A pályázat elérhetősége: Közösség szervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés és közösségszervező bértámogatása

A pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2021. április 16. és 2021. május 16. között van lehetőség.