palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogram  a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

A pályázati kiírás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj célja támogatás nyújtása a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, ezzel megteremtve a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködés lehetőségét.

támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok régiónként, illetve országonként a következők:

  • Erdély: 10 fő,
  • Felvidék: 7 fő,
  • Vajdaság: 6 fő,
  • Kárpátalja: 3 fő,
  • Horvátország: 1 fő,
  • Muravidék: 1 fő.
  • szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó, más országban található magyar diaszpóra esetében: 2 fő.

Amennyiben az elbírálás során a régiónként, illetve országonként meghatározott keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok a régiók között átcsoportosíthatóak.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázat benyújtására jogosult az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogász képzésben vesz részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

A támogatás mértéke

  • A támogatás mértéke 1.200.000,- Ft/fő, mely összeg a 4.4. pontban meghatározott részletekben kerül folyósításra.
  • Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 36.000.000,- Ft.

Letölthető dokumentumok

palyazati_kiiras_szasz_pal_osztondij_2021_vegleges

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren keresztül.