palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyarország országmárka logó- és szlogenpályázat

A pályázat célja Magyarország logójának és szlogenjének megalkotása, hosszú távú pozicionálása és ezen keresztül egy átgondolt marketing eszközrendszer kidolgozása a következő évtizedre.

A pályázat témája Magyarország turisztikai országmárkájának logó és szlogen tervezése, annak kidolgozása. A logó és a szlogen megtestesítik az ország élménykínálatát a belföldi és külföldi utazók-, szakmai partnerek számára, megfelelően pozicionálja az országot, segítik, hogy az ország azonosíthatóvá, megkülönböztethetővé váljon, kötődés alakuljon ki iránta.

Ennek alapján a jövőben elkészül egy brandbook, mely meghatározza Magyarország turisztikai országmárkájának teljeskörű arculatát, és tartalmaz minden olyan kreatív megjelenési formát, ami az ország turisztikai márkájához kapcsolódik.

Általános célok
A pályázat célja Magyarország logójának és szlogenjének megalkotása, hosszú távú pozicionálása és ezen keresztül egy átgondolt marketing eszközrendszer kidolgozása a következő évtizedre.
A cél egy olyan turisztikai országmárka kialakítása, mely a jövőben az ország azonosítására szolgál, jól megkülönböztethetővé teszi azt, ami alapján a későbbiekben kialakítható egy minden kreatív megjelenést tartalmazó brandbook.

A pályázat célja Magyarország turisztikai márkájának logó (forma, szín, betűtípus) és szlogenjének kidolgozása. Cél, hogy a logó formai megjelenése (embléma) önmagában és Magyarország felirattal együtt is használható (felismerhető, megkülönböztethető) legyen. További cél a létrejövő Magyarország turisztikai országmárka egységes azonosítására szolgáló, annak márkaépítését megalapozó vizuális formavilág megtervezése. Elvárás a tartalmi és formai összhangra való törekvés; a vizuális arculatjegyek által történő egyértelmű megkülönböztethetőség és nemzetközi beazonosíthatóság megtalálása. További kihívás, hogy a logó és szlogen inspirációként, kiindulópontként szolgáljon a brandbook elkészítéséhez is.

A megjelenések hatóköre: Minden kreatív anyagon való használat. Pl. TVC, kiadványok, promóciós anyagok, sajtóhirdetések, kültéri plakátok, rendezvényeken való használat, ajándéktárgyak stb.

Célcsoportok

 1. Értéktudatos fiatalok:
  – 25-40 év közöttiek
  – 50-80 € / fő / éj költenek szállásra
  – átlagos költés 100-150 € / költés/ nap
  – repülővel érkeznek
  – érdeklődnek a művészet, a kultúra és a divat iránt
  – rejtett kincsek felfedezése
  – nyitottak az újdonságra
  – rendszeresen utaznak
  – érdeklődnek a minőségi éjszakai élet iránt (bárok, borbárok, szórakozóhelyek, romkocsmák)
  – nyitottak a „város szellemére”, maximális kíváncsiság jellemző rájuk
  – sodródnak az élményekkel
  – igénylik az igényes gasztronómiát és a minőségi street foodot
  – magas költési hajlandóságúak (divat, minőségi szuvenír)
  – egyedülállók, baráti társasággal érkeznek
 2. Világpolgárok:
  – 30-55 év közöttiek
  – 80-150 € / fő/ éj költenek szállásra
  – átlagos költés 200-300 € / fő / nap
  – repülővel érkeznek (transznacionális airline)
  – tudatosabban utaznak → „bejáratott preferenciák”
  – nem sodródnak, tudják mit akarnak
  – tervezett utazás, tudatosak a döntések meghozatalában
  – guide-ok fontossága (Michelin, Lonely Planet, Louis Vuitton, etc.)
  – havonta legalább egyszer elutaznak valahová
  – Budapestet eddig nem biztos, hogy konsziderálták
  – nyitottak lehetnek a day-tripekre, extra élményekre → minőségi értékajánlat (pl. privát vacsora kettesben az Operában)
  – leginkább párban utaznak → nem szeretnek alkalmazkodni
  – érdeklődnek a koncertek, a kiállítások, a galériák, a fine dining, a borok, a kávéházak iránt → igényes szórakozás
  – szívesen látogatnak Michelin csillagos éttermeket
  – wellness, privát guide használata
  – jelentős értékben vásárol
  – „túl drága ahhoz az idejük, hogy rossz helyre menjenek”
 3. Élménykereső családosok
  – család legalább egy 10 éves gyerekkel
  – 150-200 € /család/ éj költenek szállásra
  – 200-250 € / költés/ család
  – érdeklődnek a múzeumok, a kirándulások, a programok, a kiállítások iránt
  – fontos szempont számunkra a biztonság
  – értékelik a zöld területeket, parkokat

A pályázó feladata a fenti célok megvalósítását szolgáló dokumentum pdf formátumban (Pályamű) történő benyújtása, mely tartalmazza:

Kisarculat kialakítása

 • A koncepció leírása
 • Logó, szlogen megalkotása

További kommunikációs megjelenések (elsősorban logó működését illusztrálandó)

Egyéb (szabadon választható)

 • A formatervezési adaptálhatóság bemutatása
 • Interdiszciplinaritás bemutatása

A pályaművekkel szemben támasztott követelmények

Logó

Alapvető tervezési kritériumok, elvárások

 • Adaptív logó: azaz flexibilis módon tudjon alkalmazkodni különböző megjelenési formákhoz (web/print/social media felületek stb.), a felismerhetőséget nem befolyásolva,
 • A tartalmi és formai összhangra való törekvés; a vizuális arculatjegyek által történő egyértelmű megkülönböztethetőség és nemzetközi beazonosíthatóság megtalálása,
 • Megjelenésében, formavilágában és szabályrendszerében konzisztens, valamint időtálló és releváns,
 • A logót önálló grafikai alakzatként – minimális méretben, körülbelül 1 cm átmérővel is lehessen használni,
 • Kis méretben is felismerhető legyen,
 • A logót színes és fekete-fehér változatban is lehessen alkalmazni,
 • A logó színes, sötét és világos háttér előtt is felismerhető és kontrasztos legyen,
 • A logónak vízszintesen olvashatónak, értelmezhetőnek kell lennie,
 • A logó térbeli használatra is legyen alkalmas (videóanimáció esetén),
 • Az új logó ne legyen összetéveszthető más projekt, vállalat logójával.

A logóval kapcsolatos kreatív elvárások

 • A logó stílusa alapvetően wordmark jellegű legyen (Csehország és Görögország lehet a benchmark), ami lehetővé teszi a könnyű adaptálást a célországok nyelveire, amihez kapcsolódhat a szlogen
 • A szöveges logóhoz kapcsolódhat pictorial mark (Japán és Finnország lehet a benchmark)
 • A színhasználatot tekintve elvárás nincs, de, a nemzeti lobogó színeinek használatakor azzal harmonizáljon.

A pályázóktól 2 logó verziót várunk el:

 1. A logó vizuálisan és szlogen tekintetében is Magyarország forrásvízzel, gyógyvízzel való különleges kapcsolatára utal az alábbi márkapillérek szerint:
  • Magyarország ezeréves állam, “Európa védőbástyája”, kalandos élettörténettel bír, ahol keverednek a közép-európai népek, és a különböző befolyások ellenére is fennmaradt
  • Egyedülálló kultúrával és karakterrel rendelkezik, különleges nyelv és eredettörténet jellemzi az országot, gazdag épített örökséggel bír. Magyarország nagy mértékben hozzájárult nemzetközi szinten is a művészethez és a tudományokhoz. A gazdag, széles választékú gasztronómia szintén megtalálható, színes borrégiók jellemzik.
  • A vizek kiemelkedő szerepe meghatározó, a vizek világa, tavak, barlangfürdők, gyógyvizek, termálfürdők, forrásvizek mind az ország szerves részét képezik. A kikapcsolódás, feltöltődés, felüdülés, megújulás, megtisztulás pedig az előzőekhez kapcsolódik.
  • Izgalmas vibrálás, pezsgő gasztronómia, borok széles választéka jellemzi Magyarországot, ahol újhullámos kávézók, minőségi éjszakai élet, romkocsmák, világszínvonalú fesztiválok szintén megtalálhatók
  • Klasszikus európai értékek tisztelete, mint a család, biztonság és a hagyományok
 2. A másik logó szintén a fent megadott márkapillérek mentén kerüljön kidolgozásra, de arra szabadon asszociál.

Szlogen

Alapvető tervezési kritériumok, elvárások

 • A szlogen egyértelmű, tömör, érthetően van megfogalmazva
 • A szlogen megkülönböztető és a nemzetközi beazonosítást lehetővé teszi. A megkülönböztethetőség tekintetében más ország szlogenével nem egyezik és nem hasonlít azokra nagy mértékben
 • A célországok (Csehország, Lengyelország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Oroszország, Anglia, Németország) nyelvén is érthető, visszaadja az eredeti elképzelést
 • Kapcsolódik a tervezett logóhoz
 • Megjelenésében, formavilágában és szabályrendszerében konzisztens, valamint időtálló és releváns, modern
 • A szlogen önálló grafikai elemként is használható – minimális méretben is olvasható, érthető
 • A szlogen színes és fekete-fehér változatban is lehessen alkalmazni, akárcsak a logó esetében
 • A szlogen színes, sötét és világos háttér előtt is felismerhető és kontrasztos legyen,
 • A szlogen vízszintesen olvashatónak, értelmezhetőnek kell lennie,
 • A szlogentérbeli használatra is legyen alkalmas (videóanimáció esetén),

A szlogennel kapcsolatos kreatív elvárások
Akárcsak a logó esetében a kreatív elvárások bekezdésben a szlogent is 2 verzióban várjuk a pályázóktól.

 1. A szlogen utaljon Magyarország forrásvízzel, gyógyvízzel való különleges kapcsolatára
 2. A másik szlogen a lent megadott márkapillérek mentén kerüljön kidolgozásra szabadon

Pályázók köre, részvétel feltételei:

A pályázaton jogi- illetve természetes személyek egyaránt részt vehetnek , amennyiben:

 • a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte, és
 • az alábbi kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben.

Kérdések és válaszok
Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos tisztázó, illetve pontosító kérdéseik megtételére az orszagimazs@mtu.gov.hu elektronikus levelezési címen keresztül. Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 3 munkanapon belül köteles válaszolni. Egyúttal gondoskodik arról, hogy a kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat a www.mtu.gov.hu/orszagimazs URL címen minden potenciális pályázónak elérhetővé tegye.

Letölthető dokumentum

MTU_logo_palyazat_-marka

A Pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 12. 12:00 (beérkezési határidő).

A pályázatok kötelező mellékletei:

 • Pályázati nyilatkozat
 • Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • Titoktartási nyilatkozat
 • Pályamű .pdf formátumban és/vagy internetes tárhely elérési útvonal megjelölés
 • A pályázat leadása az orszagimazs@mtu.gov.hu e-mail címre küldött PDF formátumú dokumentummal és/vagy internetes tárhely elérés megadásával történik.

A pályaművek értékelése/zsűrizése
A zsűri 2018. június 25. napjáig választja ki a győztes pályaművet. Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során megadott e-mail útján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. értesíti. A Magyar Turisztikai Ügynökségnek lehetősége van a beadott munkákat nyilvánosan bemutatni.
Amennyiben Pályázó az előírt határidőig nem az előírt formában nyújtja be a pályázatát, vagy a pályázat bármely mellékletét, a Kiíró 3 napon belül a pályázat hiányosságainak pótlására szólítja fel a Pályázót. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat érvényteleségét vonja maga után.
Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg.

A szakmai zsűri összetétele (4 fő):
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részéről Guller Zoltán vezérigazgató (a zsűri elnöke)
Szakmai résztvevők (3 fő): – (később kerülnek bemutatásra)
A szakmai zsűri tagjai külön-külön 1-től 5-ig terjedő pontskálán értékelik a pályaműveket. Az így kapott pontok kiegészülnek az MTÜ www.mtu.gov.hu/orszagimazs oldalán indított online szavazás eredményeként az alábbiak szerint kiosztásra kerülő pontszámokkal.
Az online szavazás során legtöbb szavazatot (kedvelést) kapó pályamű 5 pontot kap, míg a 2. helyezett 4, a 3. helyezett 3, a 4. helyezett 2, az 5. helyezett pedig 1. pontot. A többi pályázó nem kap plusz pontokat a pályaművére.
A zsűri teljes névsora később, de legkésőbb 2018. június 8-ig kerül bemutatásra.

A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok:
A pályamű mennyire valósítja meg a Kiíró céljait
A pályamű eredetisége, kreativitása
A pályamű kivitelezése, minősége mennyire felel meg a Kiíró elvárásainak
A pályázati anyag integráltságában megfelelő-e (logó és szlogen összhangja)
Pontegyenlőség esetén a zsűri elnöke dönt az azonos pontszámot kapott pályaművek egymáshoz viszonyított helyezéséről.

A pályázat díjazása
Kiíró a nyertes pályaművek felhasználási jogainak megszerzése érdekében felhasználási szerződést kíván kötni az első három helyezett pályázóval az alábbi felhasználási díjak ellenében:

 • 1. helyezés: nettó 1 500 000,- Ft
 • 2. helyezés: nettó 500 000,- Ft
 • 3. helyezés: nettó 500 000,- Ft

Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, azonban díjazásra csak a legjobb helyezést elért pályaműve után válik jogosulttá.

 • Jogi személy esetén a nettó érték alatt az Áfa nélküli összeg értendő
 • Természetes személy esetén az SZJA és járulékok nélküli összeg értendő