palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Színházi Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokA Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet az alábbi altémákban: Színházi szakemberek külföldi szakmai útjára és  Szabadtéren bemutatandó új színházi produkciók létrehozására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium egyik pályázati pontnál sem ír elő kötelező saját forrást.

1. Színházi szakemberek külföldi szakmai útjára

Pályázni a 2011. március 1.-2011. augusztus 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

a) Magyarországi és határon túli magyar színházi szakemberek külföldi szakmai útjára

Altéma kódszáma: 1303

Pályázhatnak: magánszemélyek (színész, rendező, dramaturg, színházi tervező, színházi technikus, színikritikus, elméleti szakíró).

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • munkatervet,
 • az utazó szakmai életrajzát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • részvételi díjra,
 • színházjegyre,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A támogatott pályázónak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímre történő felhasználást – a pályázati program megvalósítását követően a pénzügyi elszámolásban – a pályázó, pénzügyi lebonyolító igénybevétele esetén a lebonyolító nevére szóló számlával igazolnia kell!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a tanulmányút munkanyelvének igazolt (nyelvvizsga-bizonyítvánnyal) ismerete,
 • a meghívás igazolása (meghívólevéllel),
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az utazás eredményeit összefoglaló részletes (napra lebontott) úti beszámolót  és/vagy a tanulmányút alapján született publikációt (a publikáció helyének és időpontjának megjelölésével),
 • az utazással kapcsolatos dokumentumokat (fesztiválprogram, műsorfüzet, szórólap, fotó, hanganyag  stb.)

Igényelhető támogatás: maximum 500 ezer Ft/pályázat

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

b) Külföldi színházi szakemberek magyarországi vagy határon túli magyar lakta területeken történő fogadására

2.     Altéma kódszáma: 1304

Pályázhatnak:

 • színházi intézmények és szervezetek.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a program részletes leírását,
 • a meghívott szakember szakmai életrajzát,
 • a meghívott szakember elfogadó nyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra (személyi bontásban),
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a pályázó beszámolóját a külföldi szakember magyarországi útjának szakmai eredményéről,
 • az utazással kapcsolatos dokumentumokat (fesztiválprogram, műsorfüzet, szórólap, fotó, hanganyag  stb.)

Igényelhető támogatás: maximum 800 ezer forint/pályázat

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak a betétlappal és az előírt összegű nevezési díj befizetésével együtt érvényes!

2.1.1.     Erre a pályázati pontra ( 1303, 1304-es altéma)  tervezett keret mindösszesen: 8 millió forint

2. Szabadtéren bemutatandóúj színházi produkciók létrehozására

Altéma kódszáma: 1331

Pályázni a 2011. június 1.-szeptember 15. között megvalósuló szabadtéri bemutató előadásokra lehet.

Operára nem adható be pályázat!

Pályázhatnak:

 • szabadtéri előadásokat létrehozó intézmények, szervezetek,
 • egyéni vállalkozó bábosok.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet, kivéve az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó, VI. kategóriában regisztrált társulatoknak, akiknek nem kell nevezési díjat fizetniük!

Egy pályázó csak egy produkció létrehozására pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma  kódszámával ellátott betétlapot,
 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát,
 • a befogadó intézmény (bemutatóhely) szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát (kivéve a VI. kategóriában regisztrált társulatokat).

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra,
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • szállításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést (pályázati adatlap 4. pontja) is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

 • azok a produkciók, amelyeket több helyszínen is műsorra tűznek a nyári szezonban,
 • a színházzal kevéssé ellátott területen megvalósuló elképzelések.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó /amelyből minimum 2 db fotó a totál színpadképről, minimum 1 db fotó a bemutató közönségéről /, műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

3.     Erre a pályázati pontra (133-es altéma)  tervezett keret összesen: 20 millió forint

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. március 16-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére.  (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu