palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Sajó Elemér pályázat 2013

A 2012/2013. tanévben meghirdetésre kerülő XXXII. pályázathoz a vízügyi oktatással is foglalkozó szakközépiskolák részére az alábbi témák feldolgozását javasolja:

 1.  Víz Keretirányelvből adódó feladatok (A vízgyűjtő-gazdálkodás helyi feladatai az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelvének tükrében)
 2. Felszín alatti vízkészletek védelme
 3. Helyi vízgazdálkodási problémák feltárása és bemutatása helyszíni tapasztalatok alapján
 4. Árvízzel kapcsolatos kérdések (Árvízveszély elhárítása, korszerű védekezési módok, védekezési tapasztalatok)
 5. A vízi környezet védelme, vízi ökoszisztémák, vízminőség-védelem
 6. A vízgazdálkodási tevékenység környezeti hatásai
 7. Ivóvízminőség-javítás, vízellátási, csatornázási és szennyvíztisztító rendszerek
 8. Kivitelezési technológiák értékelése, összehasonlítása
 9. Számítógépek alkalmazása a vízügyi és környezetvédelmi feladatok megoldásában
 10. A folyó élete (Folyam- és tószabályozás, műtárgyak modellezése, kapcsolódó hidraulikai vizsgálatok)
 11. Megújuló energiaforrások Magyarországon, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos területekre
 12. Víz és klímaváltozás hatásai hazánkban
 13. A nyári szakmai gyakorlat élményeinek, tapasztalatainak ismertetése

A bíráló bizottság kéri a pályázókat, hogy

 • a forrásmunkákat a szövegben is hivatkozva tüntessék fel; ezek meglétét, illetve hiányát a Bizottság értékelésénél mindenkor figyelembe veszi;
 • a dolgozatok terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 30 oldalt;
 • a dolgozat része legyen egy tartalom- és ábrajegyzék (forrás feltüntetésével, jelezve ha az ábra vagy fénykép saját), valamint egy összefoglaló
 • a Konzulens neve, munkahelye legyen feltüntetve a pályázaton
 • figyeljenek a helyes címadásra; legyen összhangban a dolgozat a címmel

Külön nagyra értékeli a Bíráló Bizottság

 • aktuális hazai vízgazdálkodási kérdések
 • saját mérések, megfigyelések, számítások, feldolgozások és értékelések
 • és történelmi emlékek, visszaemlékezések, személyes tapasztalatok, bemutatását a pályamunkákban. Ezért kérjük, hogy a pályázat és az iskolai értékelés ezekre is külön utaljon!

A Bíráló Bizottság javaslata alapján az első három helyezett pályamű – amennyiben erre alkalmas formában is beadják – felkerül a Magyar Hidrológiai Társaság honlapjára http://www.hidrologia.hu, ezzel is elősegítve a színvonalas pályaművek szerzőinek bevezetését a szakmai nyilvánosság területére.

A pályázatokat a Magyar Hidrológiai Társaság Titkárságára kérjük beküldeni (1091 Budapest, Üllői út 25.) 2013. március 15-ig.

Forrás: http://www.hidrologia.hu