palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Flamand kormány pályázata a flamand partnerrel rendelkező magyar vállalatok, intézmények támogatására

A Flamand kormánynál 2009. március 31-ig pályázható az az 1.070 000 eurós (körülbelül 300 millió forintos) keret, amely Flandria, valamint a közép-európai térség vállalatai és intézményei közötti együttműködés fejlesztését szolgálja. A támogatásra flamand partnerrel rendelkező magyar vállalatok, intézmények pályázhatnak. A pályázatnál feltétel a flamand kapcsolat, és előnyt élveznek a háromoldalú, határon átnyúló együttműködés jegyében benyújtott pályázatokAz elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Flamand kormány 2009-ben is pénzügyi támogatásban részesíti Flandria, valamint Közép- és Kelet-Európa országainak vállalatai és intézményei közötti projekteket. A támogatással a flamand kormány célja a flamand tapasztalatok és tudás átadása az új tagországoknak, a tudás alapú társadalom és a közigazgatás fejlesztése.

A magyar vállalkozásokra és intézményekre elsősorban az I. pillér forrásai vonatkoznak, amelyek az EU új tagországaival folytatandó együttműködés támogatására irányulnak. 2009-ben a flamand kormány erre 1.070.000 eurós, körülbelül 300 millió forintos keretet biztosított.

Támogatásra a flamand partnerrel rendelkező magyar vállalatok, intézmények, szervezetek pályázhatnak. Határidő: 2009. március 31. A pályázatot az eddigi gyakorlatnak megfelelően az együttműködésben résztvevő flamand partner (promoter) nyújthatja be a flamand kormányzathoz.

A pályázati feltételek szerint a flamand fél előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek már korábban kiépített flamand kapcsolatokra épülnek, illetve lehetőséget nyújtanak az európai projektekhez történő későbbi kapcsolódásra. Prioritást élveznek a háromoldalú, határon átnyúló együttműködési projektek is, amelyben egy flamand és két közép- vagy kelet-európai állam vállalata, intézménye, szervezete vesz részt.

Az első pillér keretében támogatásra kiválasztott projektek költségeinek 50 százalékát biztosítja a flamand kormány, a fennmaradó 50 százalékot a flamand, valamint a magyar és az együttműködő egyéb közép-európai partnereknek kell fedeznie.

Magyar vállalatok részt vehetnek továbbá a támogatási rendszer II. és III. pillérében is. A II. pillér az EU tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal történő együttműködést támogatja, míg a III. pillér keretében az EU-val határos országok a támogatás kedvezményezettjei. 2009-ben a II. pillérben a Horvátországgal, Macedóniával, és a Nyugat-Balkán országaival folytatott együttműködésre helyezik a hangsúlyt, míg a III. pillér célországai: Ukrajna és Moldova. Mind a kétoldalú, mind a háromoldalú projektek támogatásának előfeltétele – ezekben az esetekben is – flamand partner részvétele. A II. és a III. pillérben a flamand állami támogatás mértéke 85 százalék.

További információ:
Gárdonyi János
Tel:06-1- 336 7602
vagy
Paksa Teréz
Tel:06-1-336 7604
(NFGM)

A 2009. évi pályázati felhívás és a vonatkozó részletes szabályozás az alábbi weboldalon található: http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=304