palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A legjobb önkormányzati gyakorlatok

A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is. Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet. A program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

Legjobb gyakorlatok – a címmel járó díj mellett – olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.

A program hozadéka lehet az is, hogy a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatok, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére.

Az idei év témái:

(1) Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat

 • 2013. évben a kistérségi startmunka mintaprogramban kizárólag
 • 1/ mezőgazdasági (állattartás és növénytermesztés),
 • 2/ téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás továbbá
 • 3/ helyi sajátosságokra épülő egyedi programelemek megvalósítását célozza.

A téma díjai10díjazott sorrend felállítása nélkül, a díjak összege 2.000.000 Ft/települési önkormányzat.

(2) Gazdálkodó település: célja tehát olyan települések felkutatása, amelyek helyi erőforrásokra alapozott önkormányzati mezőgazdasági programot működtetnek, valamint a településen helyi termelői piacot üzemeltetnek.

A téma díjai:

 • 1. díj: A program folytatásának, fejlesztésének támogatása – 3 millió Ft.
 • 2. díj: A program folytatásának, fejlesztésének támogatása – 2 millió Ft.
 • 3. díj: A program folytatásának, fejlesztésének támogatása – 1 millió Ft.

(3) Az Év Új Nemzedék települése: célja olyan települések felkutatása, amelyek a helyi fiatalokat érintő lokális és általános problémákra olyan egyedi, kreatív megoldási javaslatot mutatnak be, amelyet korábban már végrehajtottak és az intézkedés által minőségi javulást értek el az ott élő fiatalok életkörülményét tekintve. A pályázatba nevezett intézkedésektől elvárt, hogy azok ne kizárólag helyi körülményekhez igazodjanak, hanem más települések is adaptálhassák, vagy akár országos kiterjedésű programokká válhassanak.

A téma díjai:

 • 1. díj: A program folytatásának, fejlesztésének támogatása – 4 millió Ft.
 • 2. díj: A program folytatásának, fejlesztésének támogatása – 3 millió Ft.
 • 3. díj: A program folytatásának, fejlesztésének támogatása – 2 millió Ft.

 

(4) Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programja (HELP): pályázni lehet az az önkormányzatok 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programjával.

A téma díjai  

 • 1. díj:    1.000.000 Ft
 • 2. díj:    600.000 Ft
 • 3. díj:    400.000 Ft

(5) Legjobb testvérvárosi találkozó: Cél, hogy a települések – saját igényeiknek megfelelően – a lehető leghatékonyabb módon kihasználják a testvérvárosi találkozók lehetőségeit, ezért keressük azokat a pályázatokat, melyeket jó példaként bemutathatunk.

A téma díjai:

A Tempus Közalapítvány biztosítja a három legjobb Európa a polgárokért testvérvárosi együttműködés díjat elnyert kezdeményezés számára a projekt eredményeinek népszerűsítését szolgáló kommunikációs csomagot, melynek tartalma 1 db roll-up banner, a projekteket bemutató angol és magyar nyelvű brosúra 500 példányban; média megjelenés

Különdíj: Magyar Territoria Innovációs Díj

A Magyar Territoria Innovációs Díj három kategóriában
 • személyek,
 • közösségek,
 • önkormányzatok
számára kerül odaítélésre. Az elbírálás legfőbb szempontjai: a projekt innovativitása, megismételhetősége és a közpénzek takarékos felhasználása
A pályázat leadási határideje: 2013. április 15.

A kiírás letölthető itt: logykiiras2013.doc

A pályázati adatlap letölthető itt: palyazati-formanyomtatvany2013.doc

A pályázatot kinyomtatva egy eredeti és egy másolati példányban postai úton (tértivevényes, ajánlott küldeményként) kell eljuttatni a TÖOSZ címére (1386 Budapest 62. Pf.: 908.). A pályázatokat elektronikus formában a következő címre kell eljuttatni: palyazat@toosz.hu . A

Felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz, az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Tel: (06-1) 321-2496 Fax: (06-1) 413-0482 E-mail: balla@toosz.hu  

Forrás:  www.toosz.hu