palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Szülőföld Alap és a Csemadok pályázata művelődési tevékenységek támogatására

csemadok pályázatA Csemadok Országos Tanácsa a Szülőföld Alap megbízásából „A felvidéki magyar kultúra szolgálatában“ címmel pályázatot hirdet a szlovákiai  magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének támogatására. Pályázatunkkal új magyar művészeti értékek létrehozását, megismertetését, a meglevő magyar kulturális kincs őrzését, számbavételét, megjelenítését, az önszerveződésen nyugvó közösségi művelődési tevékenységeket kívánjuk ösztönözni.A pályázók köre:
a szlovákiai magyar közművelődési intézmények és civil szervezetek.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

  • hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc)
  • amatőr művészeti rendezvények és képzések (színjátszás, kóruséneklés, bábjátszás)
  • tudománynépszerűsítő (ismeretterjesztő) rendezvények
  • a magyar humán kultúrával (történelem, irodalom) kapcsolatos versenyek, vetélkedők
  • a magyar kultúra jeles évfordulóinak megünneplését célzó rendezvények, ünnepségek, emlékjelhagyások

A pályázatokat értékelő, döntést előkészítő tanács a fentieken kívül, az önszerveződés elve alapján minden új, a helyi magyar közösséget építő, azt megerősítő közművelődési tevékenységet támogathat.

Az elbírálás szempontjai: a pályázati program mennyiben szolgálja a helyi vagy regionális magyar közösség kulturális hagyományainak ápolását, amatőr művészeti, illetve ismeretszerző tevékenységét, a közösségfejlesztést, közösségek közti kapcsolatok erősítését, a közösségi önképzést.

A pályázat keretösszege: 3 060 000,- Ft cca 10.929,- Eur

A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
A pályázó intézmény, civil szervezet fogalmazza meg a tervezett program célját, határozza meg azokat a közösségeket és tevékenységeket, amelyeket a kért támogatás érint.

Magánszemély nem pályázhat.

Az egy pályázatra megítélhető legkisebb összeg: 100.000,- Ft (cca 357,- Eur) a legmagasabb összeg 500.000,- Ft (cca 1.786,- Eur)

A pályáztató saját forrást nem ír elő.

Pályázni a 2009. szeptember 14 – 2010. május 31-e közti időszakban megvalósuló rendezvényekre lehet az erre rendszeresített űrlapon, egy példányban.

A pályázathoz csatolni kell:

  • A jogalanyiságot bizonyító dokumentumoknak a szervezet vezetője aláírásával és bélyegzőjével hitelesített másolata (alapszabály, IČO, a bejegyzésről szóló dokumentum, az utolsó banki kivonat)
  • Közjegyző vagy anyakönyv által hitelesített aláírási címpéldány Az űrlapot és a nyilatkozatot a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok  www.csemadok.sk elnevezésű honlapjáról lehet letölteni, illetve  a CSEMADOK Országos Elnökségétől (815 57 Bratislava, Nám. 1. mája 10-12) lehet kérni.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap

A pályázatokat Szlovákiában a következő címre  kell benyújtani:
RR Csemadok
Bacsákova 240/13.
P. O. Box 16.
929 01 Dunajská Streda

A pályázó pályázata benyújtásakor elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, a pályázókról, az igényelt támogatásokról, valamint a megítélt támogatások összegéről szóló adatokat a Csemadok megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Irodának.

A pályázat beadási határideje: 2010. február 22.

Az elbírálás határideje: 2010. március 4.

A pályázati eredmények közzétételének határideje: 2010. március 5.

A döntésről a pályázat kiírója 15 napon belül írásban is tájékoztatja a nyertes pályázókat.
A támogatottakkal a Csemadok megállapodást köt, amelyben a támogatási és elszámolási feltételeket megfogalmazza.
A pályázatot kiíró csak a támogatott pályázókat értesíti.
A támogatás csak olyan szervezetnek ítélhető meg, amelyik a korábbi  támogatással a megadott határidőig elszámolt.

Forrás: http://www.csemadok.sk/