palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-NK-10-A-Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítésének támogatása

nca_pályázatokAz NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatot hirdet Magyarország 2011-es EU soros elnökségének  össztársadalmi szintű megismertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítésének  támogatására (Pályázat kódja: NCA-NK-10-A)


A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetése, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítése már az előkészítés fázisában.
A kollégium elsősorban civil szervezetek közreműködésével megvalósuló szakpolitikai, a közösségi politikákkal kapcsolatos tematikus rendezvényeket és eseményeket támogat, melyeken más EU-tagországok véleményformáló civil szervezeteinek képviselői is részt vesznek. Előnyt élveznek azon projektek, melyeknek magas szakmai színvonalát Magyarország elismert tudományos intézményei is garantálják együttműködésükkel. A kollégium fontosnak tartja az energetika, a környezetvédelem, az innováció, a Duna-stratégia, a szociális integráció, a regionalizmus, az önkormányzatiság, az autonómia, és a határmenti együttműködés kérdésével foglalkozó jelentősebb, a soros elnökségre való felkészülés szempontjából értékelhető eredményeket felmutatni képes projektek támogatását is.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 112 140 000 Ft-ot oszthat szét.

A támogatottak köre:
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
  2. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Beadási határidő: 2010. február 16., 24.00 óra

Beadás helye
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez NCA pályázók számára
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához
Magyar nyelvű együttműködési szándéknyilatkozat formanyomtatvány
Angol nyelvű együttműködési szándéknyilatkozat formanyomtatvány

Forrás: NCA