palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-ORSZ-10-Civil szervezetek működésének támogatása NCA pályázat

nca_pályázatokA pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 1 162 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre: Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  1. társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
  2. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére és három régióra kiterjedő hatókörrel végzik), valamint
  3. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezeteket), civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei.

A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem

Egyéb feltételek:

  1. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
  2. A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.

A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Beadási határidő: 2010. február hó 18 nap 24.00 óra

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához

Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5. pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

Forrás: NCA