palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 2013 pályázat

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra. A pályázat célja, azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

 • akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban részesül, és
 • aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel – egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:

 • a) 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza nem térítendő formában,
 • b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás,
 • c) a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

Vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás nyújtása esetén a támogatás további feltétele:

 • a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, továbbá
 • kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte.

A vállalkozóvá válásra tekintettel nyújtható támogatások [a)-c)] – pályázati eljárás alapján – együttesen, illetve külön-külön is nyújthatóak.

A b) pontban meghatározott támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:

 • a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,
 • b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja,
 • c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

 Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje:

1. ) Tőkejuttatás támogatása

 • 2013. június 10-től2013. július 12-ig,
 • 2013. szeptember 09-től2013. október 11-ig.

2.) Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás

 • 2013. június 10-től – 2013. július 12-ig,
 • 2013. szeptember 09-től – 2013. október 11-ig.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, a pályázó lakcíme szerinti, illetékes munkaügyi kirendeltségre. A munkaügyi kirendeltségek címe a www.fovaros.munka.hu honlapon található.

Részletesebb felvilágosításért forduljon a munkaügyi központ kirendeltségeinek munkatársaihoz!

Elérhetőségek

Budapest Főváros Kormányhivatala

Munkaügyi Központ

Cím:  1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

Levelezési cím: 1364 Bp., Pf.: 244.

Központi telefon: 477-5700

Központi fax: 477-5800

E-mail:  fovaroskh-mk@lab.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ szervezeti egységei és az ügyfélfogadás rendje [EXCEL 112KB]

A Budapest Főváros Kormányhivatala járási hivatalainak Munkaügyi Kirendeltségei elérhetősége, illetékességi területe és az ügyfélfogadás rendje [EXCEL 28KB]

Bővebben: Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 2013 pályázat