palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Európai Migrációs Hálózat Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázat tanulmány készítésre

Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek. Az Európai Migrációs Hálózat 2013-ban elkészítendő egyik tanulmányának címe: Identification of victims of trafficking in human beings in international protection procedures and forced return procedures, (Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során), melyet egy előre megadott specifikáció alapján kell elkészíteni.

A tanulmány a specifikáció szerint maximum 22 oldal terjedelmű lehet, amelybe nem számítanak bele a statisztikai mellékletek. Az EMH magyar nemzeti kapcsolattartó pontja e tanulmány angol és magyar nyelven való elkészítésére pályázatot hirdet. A jelentkezők közül az EMH nemzeti kapcsolattartó pontja kiválasztja azt a személyt, akivel az angol és a magyar nyelvű tanulmány elkészítésére szerződést kíván kötni. Pályázatot csak a tanulmány mindkét nyelven való elkészítésére lehet benyújtani.

A tanulmányok elkészítésére kiválasztott személyt a tanulmány elkészítése során tudomására jutott adatok, tények és körülmények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, továbbá kötelessége a nála lévő iratok szabályszerű elhelyezéséről és megőrzéséről gondoskodni.

Pályázati feltételek:

  • Cselekvőképesség,
  •  Büntetlen előélet,
  •  Felsőfokú iskolai végzettség (a jogi végzettség előnyt jelent),
  •  Felsőfokú angol nyelvvizsga, vagy ilyen szintű nyelvtudás;
  •  A migráció; határigazgatás; áldozatvédelem területén szerzett releváns gyakorlati, illetve elméleti tapasztalat, különös tekintettel az emberkereskedelemre

A leadási határidő: A tanulmányok leadási határideje 2013. szeptember 2. 12:00 óra.

A tanulmányok elkészítésére kiválasztott személy feladatát képezik:
Identification of victims of trafficking in human beings in international protection procedures and forced return procedures (Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során) című tanulmány elkészítése angol és magyar nyelven az Európai Bizottság által megadott specifikáció alapján a megadott formában, terjedelemben és a kért szakmai-, illetve adattartalommal. A tanulmányok elkészítésére kiválasztott személy a tanulmányok elkészítése során az EMH nemzeti kapcsolattartó pontjával köteles kapcsolatot tartani.

Díjazás:
Az Európai Migrációs Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontja a tanulmányok elkészítéséért a specifikációban foglalt feltételeknek való megfelelés arányában, azonban maximum bruttó 171 600 Ft összegben díjat fizet. A díj tartalmazza a tanulmány elkészítésére kiválasztott személy szerződés szerinti teljesítés során felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadásait. Az Európai Migrációs Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontja az elkészült tanulmányokat a specifikációban foglaltaknak való megfelelés szempontjából, valamint nyelvi és szakmai szempontok szerint lektorálja.

A pályázat benyújtása és elbírálása:
Pályázat benyújtására 2013. június 20-ig van lehetőség az emh@bm.gov.hu e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz és a releváns szakterületen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, tanulmány) egyidejű csatolásával. A jelentkezőknek a pályázatukban részletesen be kell mutatniuk, hogy a migráció területén milyen elméleti illetve gyakorlati tudással, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és hogy az milyen időtartamra terjed ki. A jelentkezéshez kérjük feltüntetni az “Identification of victims of trafficking in human beings in international protection procedures and forced return procedures” pályázati azonosítót.

Letölthető dokumentumok

EMH pályázati kiírás

EMN FOCUSSED STUDY 2013 THB template

A pályázatokat az Európai Migrációs Hálózat Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának munkatársaiból álló bizottság bírálja el. A szerződés megkötésére a nyertes pályázat kiválasztását követően kerül sor. A pályázók elektronikus úton értesítést kapnak a pályázat eredményéről.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Dóczi Zoltán szolgál az zoltan.doczi@bm.gov.hu e-mail címen vagy a (1) 999-4308 telefonszámon

Forrás: http://www.emnhungary.hu/