palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az e-on és az OKM pályázata általános és középiskolai tanárok számára

eon_pályázatA pályázat a fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság iránt elkötelezett, az E.ON Vállalatok által létrehozott „EnergiaKaland” oktatási programot már valamilyen szinten az oktatásban alkalmazó pedagógusok munkájának elismerését, illetve az EnergiaKalandhoz kapcsolódó új oktatási- módszerek kidolgozását szolgálja. (archívum)

A pályázati kategóriák

  1. Így használom az EnergiaKaland oktatóprogramot!
  2. E.ON önkéntes járt az iskolámban!

Egy pedagógus kategóriánként egy pályaművet nyújthat be.

Pályázati feltételek
Egy pályázó kategóriánként legfeljebb egy, a szóközökkel együtt maximum 20 ezer karakter hosszú, elektronikus csatolt fájlként elküldött tanulmánnyal pályázhat. Az elektronikus levél tárgyában tüntessék fel a pályázati kategóriát vagy kategóriákat.
A tanulmány érintse az EnergiaKaland program tanítási-tanulási előkészületeit, a felkészülés állomásait, problémáit, és mutassa be a megvalósítást; valamint ehhez hasonlóan az E.ON önkéntes „rendhagyó energiaórájának” előkészítését, a megvalósítást és az értékelést. A tanulmány melléklete tartalmazhatja az adott foglalkozás dokumentációját, fotókat.

A pályázat keretében elkészült tanulmány tartalmi kritériumai (az elbírálás szempontjai)

  • A tanulmány bemutatja-e, hogy mely évfolyamon, milyen tantárgyi vagy tanórán kívüli keretben, milyen tanulásszervezési módszerekkel alkalmazták az EnergiaKalandot illetve hogyan zajlott le az E.ON önkéntes munkája, és milyen eredménnyel (sikerrel) járt? Melyek voltak az új tanulási tartalmak? Hogyan fogadták mindezt a diákok?

A tanulmány konkrétan és részletesen bemutatja-e, hogyan illeszkedett az EnergiaKaland illetve az E.ON önkéntes munkája a helyi tanítás-tanulás folyamatában a helyi tantervhez, az iskola pedagógiai (tanítási-tanulási-értékelési) módszereihez, hagyományaihoz? Milyen új elemekkel gazdagította a hagyományos tanulási-tanítási-értékelési módszereket?

  • A tanulmány bemutatja-e konkrétan és részletesen, hogy a foglalkozásokat követően tapasztalható-e bármilyen változás a tanulók energiával kapcsolatos tudásában, hozzáállásában, szokásaiban?
  • A pályázat kitér-e a beérkezett szülői reflexiókra, szakmai (tantestületi, iskolavezetői) véleményekre, bármilyen visszajelzésre?
  • A pályázat bemutatja-e, hogy az adott iskola minőségbiztosítási programjának részeként történtek-e a programmal, az önkéntes munkájával kapcsolatos elégedettség és/vagy hatásmérések? Ha igen, milyen eredménnyel?
  • A tanulmány tartalmazza-e az EnergiaKaland oktatóprogramról kialakult személyes véleményét, észrevételeit és reflexióit?

Egyéb rendelkezések

  • Az előírtnál terjedelmesebb, a határidő után érkezett pályázatokat az E.ON nem veszi figyelembe.
  • A pályázatokat az E.ON pedagógiai szakértői bírálják el. A pályázatok minősítése a kiírás tartalmi kritériumai alapján, a szakmai-tartalmi szempontok szerint történik. A pályázatok értékelésével kapcsolatban utólagos jogorvoslatnak helye nincs.

Díjazás: A szakmailag legjobb, a leginnovatívabb pedagógiai megoldásokat bemutató pályázatok szerzőit az E.ON értékes tárgyjutalmakkal (50.000 Ft. értékű üdülési csekkel/ kultúra utalvánnyal, illetve a Millenárison csoportos kiállítás-látogatással és a Jövő iskolája programjain való részvétellel a) díjazza.
Az E.ON fenntartja a jogot a díjazott pályázatok egészének vagy részleteinek publikálására, a szerzők nevének feltüntetésével.

A pályázat beküldési határideje 2009. október 15.

A pályázatot az energiakaland@eon-hungaria.com e-mail címre kell küldeni.

Kérjük a melléklet adatlapot kitöltve, a pályázati anyaggal együtt visszaküldeni.

Letölthető dokumentum: Pályázati adatlap

A pályázat nyerteseit az E.ON 2009. november 30-ig e-mailben értesíti és a nyertesek listáját az EnergiaKaland honlapon közzéteszi.

Forrás: e-on

linkek: angol magántanár