palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DDOP-2009-2.1.1 A Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

umft pályázatTámogatás célja: A pályázati felhívás fő célja turisztikai igényeket magas szinten kielégítő turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és közvetve a turisztikai ágazat jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régió adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a főtermékcsoportok, az aktív- és ökoturizmus, a kulturális- és rendezvényturizmus, a borturizmus, amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését.


Támogatás formája:
vissza nem térítendő
A forrás összege: 3 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.01.04.
Beadási határidő: 2010.04.05.

Kedvezményezettek köre:

 • Költségvetési szervek és intézményeik (beleértve az önkormányzatot és intézményeit) (KSH 3)
 • II. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek)
 • Szövetkezetek (KSH 12)
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások
  • profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
  • non-profit gazdasági társaságok (KSH 599)
 • Egyéni vállalkozások (KSH 23)
 • Szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján)
 • Magyar Közút NZrt.
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Támogatási feltételek/Támogatható tevékenységek köre: A Dél-dunántúli régió termék-magterület mátrixához illeszkedő, turisztikai attrakciók fejlesztése, melyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos kulturális és természeti értékeire építenek. Széleskörű partnerségre építő területi és termékalapú vonzerőfejlesztések, melyben a fejlesztendő projektelemek száma minimum 3, maximum 10.

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

I.    Történelmi és kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása

1.    Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés)
2.    Muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése

Az alábbi kategóriák támogathatók:

 • épített örökségek (műemlékek, világörökségi helyszínek, kastélyok, várak, technikai örökségek) látogatóbarát fejlesztése
  • műemlék felújítás, környezet rendezése és épületek kulturális turisztikai funkcióval való bővítése, átalakítása, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések (pl. kiállítótér, fogadótér, stb.) és
  • turisztikai szolgáltatások bővítése és
  • látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése
 • nemzeti és történelmi emlékhelyek,
 • műemlék felújítás, környezet rendezése és épületek kulturális turisztikai funkcióval való bővítése, átalakítása, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések (pl. kiállítótér, fogadótér, stb.) és
  • turisztikai szolgáltatások bővítése és
  • látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése
 • •    szellemi örökségen alapuló vonzerők (múzeumok, gyűjtemények),
  • műemlék felújítás, környezet rendezése és épületek kulturális turisztikai funkcióval való bővítése, átalakítása, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések (pl. kiállítótér, fogadótér, stb.) és
  • turisztikai szolgáltatások bővítése és
  • látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése

3.    Vallási turizmushoz kapcsolódó emlékhelyek, zarándokhelyek, egyházi létesítmények (templomok, kolostorok, kápolnák, stációk, szobrok, kegyhelyek) fejlesztése:

 • műemlék felújítás, környezet rendezése és kulturális turisztikai funkcióval való bővítés, átalakítás (pl.: kiállítótér, fogadótér, játszótér, stb. kialakítása),
 • turisztikai szolgáltatások bővítése és
 • látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése.

Kizárólag
– országos, történelmi jelentőségű, turisztikai vonzerővel rendelkező egyházi létesítmény (pl.: egyedi zarándokhely) turisztikai célú fejlesztésére, vagy – a régióban található, már igazoltan működő zarándokút által érintett, több örökségvédelmi létesítmény együttes, turisztikai célú fejlesztésére nyújtható be pályázat.
Műemlékek felújítása önmagában nem, csak új turisztikai funkciók, szolgáltatások kialakításával együtt támogatható.
Minden kulturális turisztikai fejlesztés esetében alapkövetelmény, hogy kifejezetten a turisták időtöltését segítő, illetve az épületek vonzerejét jelentő szolgáltatások (pl. kiállítások) kerüljenek kialakításra, ill. fejlesztésre.

A támogatás feltétele, hogy

 • a fejlesztés megvalósítását követő 5. évben minden fejlesztés esetében az eladott belépőjegyek számával igazoltan 15.000 fő/év látogatólétszámot el kell érnie az attrakciónak.
 • muzeális intézményi működési engedéllyel nem rendelkező egyéb kiállítások, bemutatóhelyek, helytörténeti gyűjtemények, kulturális turisztikai vonzerőt jelentő helyszínek kialakítása, a meglévők látogatóbarát infrastrukturális fejlesztése csak a pályázat beadásakor legalább évi 10000 fő látogatót (eladott belépőjegyek számával igazolva) vonzó attrakció esetén támogatható.

4.    Rendezvényturizmus
Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése. Rendezvényhelyszínek kialakítása, meglévő helyszínek modernizálása, fejlesztése.

Támogatható tevékenységek többek között:

 • színpadok, lelátók beszerzése, építése, meglévők fejlesztése, átalakítása, korszerűsítése
 • kiszolgáló egységek építése, bővítése, meglévők fejlesztése,
 • turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése.

A támogatott fejlesztésnek egy évben minimum 5 db nemzetközi, országos vagy regionális szintű rendezvénynek kell helyet biztosítania és azokat az üzemeltetési tervben be kell mutatnia.

II.    Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése, az evezős turizmus feltételrendszerének megteremtése,
III.    Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése,
IV.    Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése, 8. Aktív lovas turisztikai fejlesztések támogatása,
V.    Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése.

Támogatás mértéke (%): 80
Támogatás minimum összege: 50 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 600 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 5

Letölthető dokumentumok:
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Forrás: NFÜ