palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

FELHÍVÁS SZÍNHÁZI NEVELÉSI TÁRSULATOK ÉS DRÁMAPEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA EGY 12 ORSZÁGOT ÁTFOGÓ DRÁMAPEDAGÓGIAI KUTATÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSRA

dice_bannerA DICE („Drama Improves Lisbon Key Competences in Education” – „A dráma fejleszti a lisszaboni kulcskompetenciákat az oktatásban”) egy Európai Unió által központilag támogatott, tizenkét ország szervezeteit átfogó, nemzetközi kutatási projekt. A projekt kezdeményezője és vezetője a magyar Káva Kulturális Műhely. A projektben tizenkét országból vesznek részt civil szervezetek, egyetemek, kulturális központok (Magyarország, Anglia, Lengyelország, Hollandia, Szlovénia, Románia, Csehország, Norvégia, Palesztina, Portugália, Szerbia, Svédország).

A felhívás nyitott valamennyi olyan magyarországi szervezet (pl. színházi nevelési társulatok), informális szakmai közösség, vagy önállóan dolgozó szakember előtt, akik a dráma valamely formáját (színházi nevelés, tanítási dráma, gyermek- vagy diákszínjátszás) magas színvonalon művelik, és a 2009/2010-es iskolai évad első félévében fut olyan programjuk, amelyben 13-16 éves fiatalok vesznek részt.

Jelentkezni legkésőbb 2009. szeptember 11-ig lehet. A kutatásba bevont csoportokat folyamatosan választjuk ki, így a korai jelentkezés előnyt jelenthet.

A DICE projektről

A DICE („Drama Improves Lisbon Key Competences in Education” – „A dráma fejleszti a lisszaboni kulcskompetenciákat az oktatásban”) egy Európai Unió által központilag támogatott, tizenkét ország szervezeteit átfogó, nemzetközi kutatási projekt.

A projekt kezdeményezője és vezetője a magyar Káva Kulturális Műhely. A projektben tizenkét országból vesznek részt civil szervezetek, egyetemek, kulturális központok (Magyarország, Anglia, Lengyelország, Hollandia, Szlovénia, Románia, Csehország, Norvégia, Palesztina, Portugália, Szerbia, Svédország).

A projekt céljai:

 1. Egy interkulturális, kvantitatív és kvalitatív módszereket is használó kutatással bizonyítani, hogy a dramatikus tevékenységek az oktatásban hatékonyan képesek a lisszaboni kulcskompetenciákat fejleszteni. A kutatások alapján egy ún. „Zöld könyv” (Green Paper) kiadása, amelyet széles körben terjeszteni fogunk az oktatás és a kultúra döntéshozói és szereplői körében, az EU szintjén, nemzeti és helyi szinten egyaránt. A Zöld könyvet legalább 12 nyelvre fordítjuk le.
 2. Egy olyan Európai Drámapedagógiai Oktatási Csomag összeállítása, amely a pedagógusokat abban segítheti, hogyan használják a dramatikus tevékenységeket az oktatásban a lisszaboni kulcskompetenciák fejlesztésére. Az kiadvány vezető szakmai szerzője Chris Cooper, az angliai Big Brum Színházi Nevelési Társulat művészeti vezetője. A kiadványt legalább 12 nyelvre fordítjuk le.
 3. Az egyes résztvevő országok drámapedagógiai gyakorlatának összehasonlítása, a különféle módszertanok terjedésének, a különböző irányzatokat képviselő szakértők mobilitásának segítése. A dramatikus tevékenységek az oktatásban a korábbi kutatások, megfigyelések alapján jelentősen hatékony eszközöknek bizonyultak többek között az alábbi társadalmi és pedagógiai területeken: a szociális kohézió erősítése, aktív állampolgárságra való érzékenyítés, kultúrák közötti párbeszéd segítése, nemek közötti egyenlőségre való érzékenyítés, a kreativitás fejlesztése, versenyképesség javítása, az emberi jogok megértésének segítése, a demokrácia-attitűdök változása, a tolerancia megerősítése, más népek és kultúrák elfogadása, az Európai állampolgársághoz való hozzájárulás.

Jelen kutatásban a következő öt kulcskompetenciát vizsgáljuk:

 • Anyanyelvi kommunikáció – A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, beszéd, olvasás és írás), valamint a megfelelő módon történő nyelvi érintkezés képessége a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján – az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.
 • A tanulás tanulása – A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására.
 • Személyközi és állampolgári kompetenciák – A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi készségek nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók.
 • Vállalkozói kompetencia – A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevője van. Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képességét. A vállalkozói kompetencia része az egyén felelőssége saját – pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, valamint a sikerorientáltság.
 • Kulturális kompetencia – A ‘kulturális kompetencia’ a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában

Mindezen kompetenciák olyan alapkészségei az élethosszig tartó tanulásnak, amelyek elengedhetetlenül szükséges feltételei a fiatalok egészséges felnőtté válásának, napjaink társadalmában a sikeres helytállásnak, valamint az Európai állampolgárságnak.

Hiszünk abban, hogy a dramatikus tevékenységek az oktatásban pozitív hatással vannak mindezekre az alapkompetenciákra, így hiánypótló szerepet töltenek be napjaink oktatási rendszerében, amely sok európai országban gyakran még nem képes megbirkózni az új kihívásokkal.

A projekt azért innovatív, mert ez az első olyan – elsősorban kvantitatív módszertannal dolgozó – kutatás, ami a dramatikus tevékenységeknek a lisszaboni kulcskompetenciákra gyakorolt hatását vizsgálja, azzal a fontos hozzáadott értékkel, hogy az eredményeket a döntéshozók és az érintettek nagyon széles körével meg fogja ismertetni.

A projekt legfontosabb eredményei a „Zöld könyv” és az Európai Drámapedagógiai Oktatási Csomag. Valamennyi részt vevő országban konferenciákon, műhelyeken ismertetjük meg ezeket a dokumentumokat a döntéshozókkal és az érintettekkel. A projektet 2010 októberében egy európai döntéshozókat bevonó konferencia zárja Brüsszelben.

A projekt legfontosabb célcsoportjai a különböző szinteken az oktatás és kultúra területén felelős pozícióban dolgozó döntéshozók, valamint az oktatási és kulturális élet szereplői: tanárok, iskolaigazgatók, a területen dolgozó szakmai intézmények és civil szervezetek munkatársai, és természetesen maguk a diákok. Csak a kutatásba bevont dramatikus foglalkozásokon keresztül a 12 országban összesen mintegy 12.000 diák kedvezményezettje lesz a projektnek.

A konzorciumot vezető Káva Kulturális Műhely Budapest első és Magyarország legnagyobb színházi nevelési társulata, magas szakmai színvonalon, elismerten működő, hazai és nemzetközi programokat bonyolító drámapedagógiai és színházi műhely. Fő tevékenységünk színházi nevelési (Theatre in Education – TIE) programok készítése és rendszeres megvalósítása általános és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor elkötelezettek vagyunk drámaprogramok és hosszabb távú drámaprojektek megvalósításában is. Az ország különböző pontjain főként 9-16 éves, sok esetben hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok csoportjaival dolgozunk. Programjaink során magas esztétikai minőségre és a tanulási formák komplex alkalmazására törekszünk. Társulatunk 1994-ben kezdte munkáját, 1997 őszétől vált teljesen önállóvá. Munkatársaink Magyarország legtapasztaltabb szakemberei közé tartoznak a dráma, a színházi nevelés és a civil menedzsment területén.

A DICE program a Káva eddigi történetének legnagyobb szakmai projektje. Tizenkét ország szakembereinek (színész-drámatanárok, rendezők, színészek, drámatanárok és kutatók) együttműködésében a dráma és a színházi nevelés hatásvizsgálatát végezzük komplex (kvalitatív és kvantitatív) kutatási módszertan segítségével. Anyagi és főként szakmai értelemben is hatalmas volumenű munkáról van szó, melyből – remélhetőleg már középtávon – az érintett országok drámapedagógusai, és a tágabb európai drámás közösség is bőven fognak profitálni. Érdemes megemlíteni, hogy ilyen kaliberű kutatás a dráma és a színházi nevelés területén eddig nem létezett.

A konzorcium tagjai mind a saját országukban, mind nemzetközileg szakmailag elismert szervezetek, és mind az állami, mind a civil szektort reprezentatívan képviselik.

Konzorciumvezető:
Magyarország: Káva Kulturális Műhely

Konzorciumi tagok:

 • Hollandia: Leesmij Alapítvány
 • Lengyelország: Gdanski Egyetem (Uniwersytet Gdanski)
 • Románia: Sigma Art Alapítvány (Fundatia Culturala Pentru Tineret Sigma Art)
 • Szlovénia: Taka Tuka Klub (Durštvo Taka Tuka)
 • Anglia: Big Brum Színházi Nevelési Társulat (Big Brum Theatre in Education Co. Ltd.)

Társult tagok:

 • Cseh Köztársaság: Károly Egyetem, Prága (Charles University, Prague)
 • Norvégia: Bergeni Egyetem (Hogskolen i Bergen)
 • Palesztina: Theatre Day Productions
 • Portugália: Lisszaboni Egyetem (Universidade Técnica de Lisboa)
 • Szerbia: Drámapedagógiai Központ CEDEUM (Centar za dramu u edukaciji i umetnosti)
 • Svédország: Gyerekek és Fiatalok Kulturális Központja, Umea (Kulturcentrum för barn och unga)

Kapcsolat: Káva Kulturális Műhely
H-1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a., Hungary
tel/fax: (+36-1) 315-07-81
web: www.kavaszinhaz.hu

Projektvezető: Cziboly Ádám
mobil: (+36) 20-33-56-504
e-mail: cziboly.adam@kavaszinhaz.hu
Skype: cziboly.adam

Forrás: http://www.dramanetwork.eu/