palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíj

A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, dráma, kísérleti irodalom) művek bármely idegen nyelvről magyar nyelvre történő műfordításához kérnek támogatást a Babits Mihály ösztöndíj elnyerésével.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiatal műfordítóknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázat benyújtására jogosult:
Az a 1983. január 1-jét követően született, műfordítói tevékenységet végző alkotó, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban.
Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált müfordítás.
Korábbi, Babits Mihály műfordítói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Fél évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat.
PhD-témával nem lehet pályázni.

Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó

A 2023-ban rendelkezésre álló keretösszeg: 9.600.000 Ft, amelyből a kuratórium tetszőleges számú ösztöndíjast támogathat, legfeljebb 6 hónapos időtartamra, havi bruttó 200.000 Ft összeggel.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete;
  2. a pályázó aláírt nyilatkozata;
  3. a pályázó eddigi munkásságát ismertető, aláírt szakmai önéletrajz;
  4. a lefordítandó mü bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. legfeljebb 2 oldal);
  5. mintafordítás (részlet az eredeti műből és annak fordítása) legfeljebb 10.000 leütés (szóköz nélkül) terjedelemben.

Előnyt jelentő (de nem kötelezően benyújtandó) dokumentumok:

6. magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;
7. szakmai ajánlás(ok).

Letölthető dokumentum

babits_palyazati_kiiras_2023

A pályázat benyújtása:
1.) Kinyomtatva egy példányban postai úton a Petőfi Kulturális Ügynökség alábbi postacímére: 1117 Budapest, Garda utca 2.
A borítékon fel kell tüntetni: Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
és
2.) elektronikus úton, csatolt fájlként, a postai úton megküldött anyaggal megegyező formában és tartalommal (az aláírt dokumentumokat pdf, a többit doc formátumban) a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: 2023. április 15. éjfél