palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fogalmazd újra Közép-Kelet-Európát! Étteremkritika pályázat

diningguide.hu pályázatFogalmazd újra Közép-Kelet-Európát! Étteremkritikát várunk. A diningguide.hu olvasói is elmondhatják a véleményüket kedvenc közép-kelet-európai éttermükről. Ehhez nem kell mást tenni, mint egy étteremkritikát küldeni az alábbi országokban (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária és Törökország) található vendéglátóhelyek valamelyikéről. A kritika tartalmazzon leírást az étterem hangulatáról, berendezéséről, a kiszolgálásról, valamint minél részletesebb értékelést az ételekről.

Egy jelentkező több pályaművet is beküldhet. (Amennyiben képet is küld a pályázati anyaghoz, publikáljuk. De ez nem féltétele a jelentkezésnek.)

Terjedelmi korlát: maximum 7000 karakter (szóközökkel).

Beküldési határidő: május 23. éjfél.

A pályázatokat kérjük a szerk@diningguide.hu címre küldeni.

A TÁRGY-ban kérjük feltüntetni: CEEFood verseny

A beküldött file tartalmazza az írást, valamint a szerző nevét (vagy álnevét) és elérhetőségét.

A pályaművek folyamatosan jelennek meg a diningguide.hu/foodshow oldalon.

Az írásokat a diningguide.hu szerkesztősége értékeli. A nyertes pályázó részt vehet a Food Show keretében megrendezendő all-star VIP vacsorán.

A Dining Guide Food Show-n veszi kezdetét a KÖZÉP-EURÓPA LEGJOBB ÉTTERME DÍJÉRT folyó versengés. A vacsorát Michelin-csillagos séf vezetésével, Közép-Európa Top10 éttermének közreműködésével készítik el a régió legjobb szakácsai a Dining Guide Food Shown.

A jelentkezés feltételei

Minden pályázó a pályázati anyag Kiadó részére történő beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Kiadó az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje, tárolja. A pályázó a pályázati anyag beküldésével hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a megadott személyes adatok közül a következők nyilvános publikálásra kerüljenek: név, művésznév.

A pályázatra nevezők a pályázati anyag beküldésével kijelentik, hogy a pályázott szövegek és képek kivétel nélkül saját szellemi termékeik. Egy személyben kizárólagosan rendelkeznek azok tulajdonjogával, szerzői jogával, morális jogaival, valamint azok nem sértik harmadik személynek személyiségi jogait (beleértve az adatvédelmi, kegyeleti és védjegyhez kapcsolódó jogokat). Szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez a szükséges engedélyt és hozzájárulást a pályázónak írásban megadták.

A pályázók a pályázati anyag beküldésével szintén kijelentik és szavatolják, hogy a cikkekben és képeken szereplő összes szöveg, trademark, logo, dizájnelem, illetve a képeken szereplő bármilyen tárgy, személy vagy motívum felhasználási, közlési és nyilvánosságra hozási jogával írásban is rendelkeznek, azokkal szemben harmadik személynek semmilyen tulajdonjoga, anyagi vagy nem anyagi jellegű igénye nem áll fenn. Bármilyen harmadik féltől érkező kifogás, panasz alapján a Kiadó indoklás nélkül azonnal törölheti és kizárhatja a már feltöltött (közzétett) műveket is.

A pályázó a pályázati anyag beküldésével feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázott művei a Kiadó termékein, hirdetési felületein, kiadványaiban, általuk vagy közreműködésükkel szervezett bármely eseményen, rendezvényen valamint médiapartnereik online és nyomtatott valamint egyéb elektronikus felületein bemutatásra, publikálásra, reprodukálásra kerüljenek akár az eredeti, akár átdolgozott vagy derivatív formában.

A pályázó a pályázati anyag beküldésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiadó jogosult az általa nevezett felvételek visszterhes vagy ingyenes szolgáltatás keretében történő, interneten és mobiltelefonon való publikációjára, illetve azokat visszterhes szolgáltatás keretében történő interneten és mobiltelefonra való letöltés céljából is felhasználni. Az internetes, és mobiltelefonos felhasználás formái különösen az alábbiak lehetnek: háttérkép, Java alkalmazás, videó, streaming, WAP-on megjeleníthető információs tartalom, illetve egyéb olyan digitális tartalom, amelyet az adott tartalomszolgáltató a WAP portálon keresztüli megjelenésre engedélyez, és azt a tartalomszolgáltató ügyfelei a szolgáltatáson keresztül igénybe vehetnek.

Pályázó felhasználási engedélye minden médiatípusra vonatkozik, beleértve különösen, de nem kizárólag az internet, mobil, nyomtatott, elektronikus formákat, katalógusokat, posztereket, képeslapokat, DVD-t, televíziót.

A pályázó a jelentkezési lap beküldésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a képek kreditjében a pályázatra nevező fotós az arra alkalmas esetekben feltüntetésre kerül.

A pályázaton díjnyertes cikk fotója az arra alkalmas esetekben a „A CEEfood étteremkritika-pályázat győztese” megnevezéssel kerül feltüntetésre, ezzel kiemelve érdemeit.

Bármely nevezésre szánt sorozatban vagy képben a feltöltés során vagy az után keletkezett hibáért, kárért, adatvesztésért a Kiadó felelősséget nem vállal. Ezen hibák javítása, az elveszett adatok pótlása minden esetben a pályázó feladata.

A jelen szabályzatban Kiadó megjelölés alatt United Publishers Hungary Kft.-t (székhelye: 1061 Budapest, Király u. 16., Képviselő: László Géza, cégjegyzékszám: 01-09-936843, Adószám: 22636216-2-42) kell érteni, aminek megfelelően a pályázati anyagok felhasználása a kiadó valamennyi – mind nyomatott, és mind online – kiadványára vonatkozik.

Letölthető dokumentumok

sajtokozlemeny_dining-guide_food-show-palyazat_110405

palyazati-kiiras_dining-guide_food-show_110405