palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fővárosi Diákösztöndíj 2010/2011. tanév

Budapest pályázatokA Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és nehéz szociális helyzetben élő budapesti tanulókat a középiskolai tanulmányaik sikeres befejezésében.

Pályázatot nyújthatnak be a középiskolák 11-12. évfolyamos tanulói (16-18 /17-19/ éves korosztály, előkészítő („nulladik”) évfolyammal kezdődő képzés esetén:  12-13. évfolyam, az érettségit megelőző utolsó két tanév),

 • akik a 2009/2010. tanévben valamely Budapesten működő gimnázium, középiskola, vagy szakközépiskola 10-11. évfolyamának nappali tagozatos tanulói, és a 2010/2011. tanévben budapesti oktatási intézményben nappali tagozaton a 11-12. (12-13) évfolyamon folytatják a tanulmányaikat,
 • tanulmányi eredményük minimum 4,5 tanulmányi átlag, a pályázat benyújtását megelőző két tanévre vonatkozik (2008/2009. és 2009/2010.).
 • államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) képzésben vesznek részt.

A pályázat elbírálásánál figyelembe veszik:

 • az iskola pályázatot támogató rövid véleményét (jelentkezési lapon)
 • a közép- vagy felsőfokú állami nyelvvizsgát,
 • egy évnél nem régebbi nemzetközi, országos, megyei, fővárosi tanulmányi, művészeti, illetve sportverseny eredményét,
 • a pályázó szociális helyzetét,

ha az ezekről szóló okiratok, igazolások fénymásolatát a pályázathoz csatolja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: (Kötelező mellékletek, melyek nélkül a pályázat nem kerülhet elbírálásra)

 • Tanulói jogviszony igazolása: minden kategóriában az adatlapon.
 • Az utolsó két tanév év végi bizonyítványainak az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata.
 • A 2009. évi családi jövedelmi adatok:
  • munkáltatói igazolás és nyugdíjszelvény másolata az adatlapon, egyéb hiteles jövedelemigazolások mellékletben.
  • A munkáltatói és egyéb jövedelemigazolásoknak egyezniük kell az adatlapon feltüntetett adatokkal.
 • A jövedelemigazolásokat a határon túli magyar nemzetiségű eltartók esetén át kell számítani forintra a hivatalos árfolyam (MNB 2009. december 31.) szerint.
 • Nem magyar nyelvű bizonyítvány és egyéb okiratok esetén annak hiteles magyar nyelvű fordítása.
 • A pályázó nyilatkozatai (az adatlapon).

A Fővárosi Diákösztöndíj 2010 szeptemberétől 10 hónap időtartamra nyerhető el, összege: 15.000 Ft/fő/hó (10 hónapra)

A pályázat beadási határideje: 2010. június 30.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap a letölthető dokumentumok közt megtalálhatók.

Letölthető dokumentumok
Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

Forrás: http://budapestedu.hu/