palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram

EMI_logo_2011A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások – fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) – támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat kódja: ZFR-KAZ/14

A pályázat forrása

A támogatás nyújtása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére, (ÁHT: 338306), vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozás formájában történik, a 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet alapján.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:  1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra
vagy felfüggesztésre kerül.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

  • Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
    Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).
  • Pályázatot benyújtani, legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek köre

  • A fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel;
  • Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
  • Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
  • Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);
  • Használt eszközök beépítése nem támogatható.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

Az állami támogatás aránya:
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint.

Egyéb előírások:
A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.
A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

 

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Meghírdetés dátuma: 2014. szeptember 22.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető.
H – Cs: 8:00 – 16:15
P: 8:00 – 13:45
telefon: (+36) 1 372 6516
(+36) 1 372 6590
e-mail: pki@emi.hu

A pályázat honlapja: http://www.emi.hu/