palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyermek és Ifjúsági Konferencia pályázata különböző testületekben való civil képviseletre

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia pályázatot hirdet a (1) Youth in Action Bíráló Bizottság, a (2). Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács és a 3. Gyermekesély Monitoring Bizottság testületeiben való civil képviseletre.

1. Youth in Action Bíráló Bizottság

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action – Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program 2007- től 2013- ig fut. A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nemformális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.
A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GyIK) jogosult a Youth in Action Bíráló Bizottságába történő delegálásra (1 fő). Mivel lehetőséget kíván biztosítani, hogy minden az ifjúsági szektorban tevékenyen résztvevő lehetőséget kapjon, ezért a delegáltat nyilvános pályázat keretében kívánjuk kiválasztani.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, aki rendelkezik legalább 3 éves civil szervezetben szerzett szakmai, valamint nemzetközi munkában szerzett tapasztalattal.

2. Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GyIA) az ifjúságügy egyik legfontosabb forrásbővítő eszköze. A GyIA forrásairól a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és a Regionális Ifjúsági Tanácsok (RIT) döntenek.

Az 13100-1/2007-es SzMM rendelet szerint Gyermek és Ifjúsági Konferenciának (GyIK) van módja a tanácsokba történő delegálásra (testületenként 4 fő). A GyIÁ-ban a KMRIT-ben a GyIK által jelölt képviselő lemondott, ezért helyükre a GyIK ismét nyílt pályázatot hirdet. Mivel lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy minden az ifjúsági szektorban tevékenyen részt vevőlehetőséget kapjon, ezért a delegáltakat nyilvános pályázat keretében kívánja kiválasztani a következők szerint:

  • Közép-magyarországi RIT 1 fő + 1 póttag
  • GYIA 1 fő + 1 póttag

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, aki rendelkezik:

  • Legalább 3 éves civil szervezetben szerzett szakmai tapasztalattal
  • Az adott régió területén belül található

–         Lakhelye, vagy

–         Munkahelye székhelye/telephelye, vagy

–         Ifjúsági szervezetének székhelye/telephelye, vagy

–         Képzőintézményének (pl. Iskola, Egyetem, Főiskola, egyéb oktatási intézmény) székhelye/telephelye

3. Gyermekesély Monitoring Bizottság

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. május 31-én elfogadta a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozatot. Az Országgyűlés a határozat 6. pontjában felkérte a Kormányt, hogy hozzon létre egy a Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő, követő és értékelő monitoring bizottságot – a szociális szakmai és civil szervezetek, és az egyházak bevonásával. Ennek megfelelően a Kormány az1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatban döntött a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GyIK) jogosult a Gyermek Esély Monitoring Bizottságába történő delegálásra (1 fő). Mivel lehetőséget kíván biztosítani, hogy minden az ifjúsági szektorban tevékenyen résztvevő lehetőséget kapjon, ezért a delegáltat nyilvános pályázat keretében kívánjuk kiválasztani.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, aki rendelkezik legalább 3 éves civil szervezetben szerzett szakmai, valamint gyermek szervezeti munkában szerzett tapasztalattal.

Általános feltételek:

Nem nyújthatnak be pályázatot:

  • országgyűlési képviselők
  • megyei-, vagy fővárosi önkormányzati képviselők

A GyIK nem támogat olyan jelöltet, aki más forrásbővítő testületben kormányzati delegáltként vesz részt.

A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:

  • részletes szakmai önéletrajzot, és elérhetőségeket
  • legfeljebb 3 oldalas szakmai programot az alábbiakról:

–          az adott testületen belüli feladatok

–          a civil érdekképviselet lehetőségei

A GyIK képviselete a pályázókat személyesen is meghallgathatja 2009. április 13-án Budapesten. A pályázók pályázatukkal vállalják, hogy a személyes meghallgatáson részt vesznek, valamint, hogy delegálásuk esetén együttműködnek a többi civil delegálttal annak érdekében, hogy erős ifjúsági civil képviselet alakulhasson ki.

A pályázat beküldési határideje: 2009. április 10.

A pályázatokat a fenti határidőig elektronikus ÉS (!) postai levélben is meg kell küldeni a Gyermek és Ifjúsági Konferencia címére:

1399 Budapest, Pf.: 701/240.

Email: gyikpalyazat@gmail.com

További információk: 20/205-47-60

(Forrás: GYIK)