palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására – IFJ-GY-DD-09-TÁ

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására. A pályázat célja, a gyermek és ifjúsági szervezetek belföldi tematikus táborainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 6-25 éves gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek. A pályázat célcsoportját azon gyermek és/vagy ifjúsági közösségeket összefogó, számukra szolgáltatásokat biztosító regionális és helyi szervezetek, intézmények alkotják, melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják a 6-25 éves korosztály számára. A pályázat nem támogatja a versenysportok utánpótlás nevelését célzó táborokat. A tábor időtartamának legalább 4 napnak (3 éjszakának) kell lennie.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatott pályázatok várható száma: 33 db.

A pályázat keretében támogatás a programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges kiadások (szállás, melegétkezés) biztosítására kizárólag szálláshely szolgáltatás, vendéglátás szolgáltatás igénybevételére nyújtható. A támogatás elszámolása során kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekkel, illetve hazai üdülési számlával számolható el. (Vö: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §. (8) bek. „Az állami költségvetés terhére fizetendő üdülési, rekreációs, táboroztatási, tanulmányi kirándulási célú támogatás, vagy üdülési célú, a költségvetési szerv, mint munkáltató által teljesítendő személyi juttatás a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk vagy hazai üdülési számla útján nyújtható.”)

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 85%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 15%-a.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. május 1. és 2010. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre:

8.1.  Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, a dél-dunántúli régióban bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

a)     5000 fő alatti települések önkormányzatai;

b)     önkormányzati fenntartású intézmények;

c)     egyházi fenntartású intézmények;

valamint azon

d)     társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);

e)     alapítványok;

f)       közhasznú társaságok;

g)     egyházak

amelyek:

–          gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze, vagy

–          a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak, és

amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 24.,  24:00 óra.

További információk: A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esf.hu, a www.mobilitas.hu és a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén. A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen. A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (7621 Pécs, Rákóczi u. 55. Tel: 72-520-532) nyújt segítséget.

(Forrás: ESZA)