palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ifjúságbarát települési önkormányzat támogatására -IFJ-GY-DD-09-B

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet „Ifjúságbarát települési önkormányzat” támogatására. A pályázat célja, olyan települési önkormányzat elismerése, mely a korábbi években tevékenységein és intézkedésein keresztül a településen élő fiatalok kezdeményezéseit mintaértékűen és folyamatosan támogatta.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatott pályázatok száma: 1 pályázat

A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. május 1. és 2010. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében azon, a dél-dunántúli régióban székhellyel rendelkező települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek:

–         rendelkeznek a fiatalok közösségének, a településen működő ifjúsági szervezeteknek az ajánlásával,

–         rendelkeznek fiatalok közösségeivel és/vagy párbeszédrendszereivel való együttműködésről szóló önkormányzati határozattal,

–         vállalják, hogy ifjúságsegítő szakos hallgató(k) számára gyakornoki helyet biztosítanak, valamint

amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

(Forrás: ESZA)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 24., 24:00 óra.