palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok támogatására – IFJ-GY-DD-09-A

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok támogatására. A pályázat célja olyan, legalább három elemből álló programsorozatok támogatása, melyek a fiatalok tudatos közösségi szerepének megerősítését elősegíti. Ezt a célt a fiatalok aktív bevonásán keresztül éri el, kiemelten a fiatalok önkéntes munkájának előnyben részesítésével.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 7 228 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatott pályázatok várható száma: 24 db

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 85%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 15%-a.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. május 1. és 2010. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, a dél-dunántúli régióban bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

a)      önkormányzatok és intézményeik;

b)      egyházi fenntartású intézmények;

c)      többcélú kistérségi társulások és intézményeik;

valamint azon

d)      társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);

e)      alapítványok, közalapítványok;

f)        közhasznú társaságok;

g)      egyházak;

amelyek:

–    gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze, vagy

–    a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak, vagy

–    a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban,

–     vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg, és

amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 24. 24:00 óra.

További információk: A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esf.hu, a www.mobilitas.hu és a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén. A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen. A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (7621 Pécs, Rákóczi u. 55. Tel: 72-520-532) nyújt segítséget.

(Forrás: ESZA)