palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje pályázat

EMI_logo_2011Az NFM 627,1 millió forinttal támogatja a háztartási gépek cseréjét. A vissza nem térítendő pályázati támogatás által lehetővé válik a magyarországi lakhellyel rendelkező nyugdíjas és nagycsaládos magánszemélyek számára, hogy állami támogatással, csökkentett vételáron szerezzék be új, magas energiahatékonyságú hűtő- vagy fagyasztó-berendezéseiket.

A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást eredményező beruházás támogatása.

Pályázat kódja: HGCS-2014

Pályázat tárgya
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot tesz közzé a háztartások energiahatékonyságának növelése meglévő háztartási nagygépek (hűtő/fagyasztó) új magas energiahatékonyságú hűtő/fagyasztó berendezésekre történő cseréjének támogatására.

A pályázattal nyugdíjas/nagycsaládos magánszemélyek állami támogatással csökkentett vételáron (állami támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép hűtő/fagyasztógép) beszerzésére.

Az NFM a pályázatkezelési feladatok ellátására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-t jelöli ki.

Pályázat forrása

Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat (17-20-35-3, ÁHT: 302791) fejezeti kezelésű előirányzat.

A támogatás vissza nem térítendő állami támogatás formájában kerül folyósításra.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 627 100 000,- Ft, azaz hatszázhuszonhétmillió-egyszázezer forint.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek kaphatnak.

Támogatható tevékenységek köre, pályázat benyújtásának ideje

Jelen felhívásra háztartásonként és személyenként legfeljebb egy készülék cseréjére nyújtható be pályázat.

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi új háztartási készülékekre nyújtható támogatás:

  • hűtőszekrény;
  • kombinált hűtőszekrény;
  • fagyasztószekrény vagy fagyasztóláda.

A háztartási készülék cserével minimum 10%-os energia vagy minimum 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni (melyek a pályázat benyújtásakor a pályázati portál által  automatikusan számított értékek).

A pályázatok a megjelenést követően 2014. október 27. – 2014. november 30. időszakban, vagy a forrás kimerüléséig nyújthatók be az alábbi területi bontásban:

haztartasigepcsere
A Pályázói űrlapon megadott háztartási nagygép (hűtő/fagyasztó) elhelyezési helye (kizárólag állandó lakcím és/vagy tartózkodási hely) alapján szükséges a releváns régió meghatározása.
A Támogató fenntartja a jogot – szükség esetén – a régiók közötti forrás átcsoportosítására.

A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai

Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „HGCS katalógusban” szereplő termékre nyújtható állami támogatás.
Kizárólag a pályázati portálon (https://uszt-hgcs.hu) található „Regisztrált kereskedők listáján”szereplőkereskedőtől vásárolt termékre nyújtható állami támogatás.
A támogatott készülék házhozszállítási díja nem támogatott költség, a régi készülék átvételéért és elszállításáért azonban az új készülék házhozszállítása esetén kereskedő nem számíthat fel díjat.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

  • A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti ár 50 %-a, de maximum 25.000,- Ft / háztartási gép
  • A++ és A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti 50 %-a, de maximum 35.000,- Ft / háztartási gép

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A benyújtás módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (https://uszt-hgcs.hu) keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkezőtermészetes személy.

Pályázatok bírálata
A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, majd a befogadás sorrendjében kerülnek felterjesztésre. A döntés szakaszos rendszerben történik.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM és a pályázatkezelő a honlapján hirdetményt tesz közzé, azt követően további pályázat nem nyújtható be, a pályázat nem véglegesíthető.

A pályázat határidő előtti lezárása esetén a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek, ami nem jelenti, hogy ezen pályázatok támogatásban részesülnek.
A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik. A vissza nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére pályázatkezelő Támogatói Okiratot és az állami támogatás kereskedőre történő engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó szerződést („Engedményezési és teljesítési szerződés HGCS alprogramra”) küld a pályázati portálon keresztül, elektronikus formában. Az új háztartási gép fenntartását (üzemszerű használatát) 3 évig köteles a Pályázó biztosítani a Pályázói űrlapon illetve a Támogatói Okiratban rögzített magyarországi állandó lakcímen és/vagy tartózkodási helyen. A támogatás felhasználásával beszerzett eszközök a beszerzést követő3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthetők el. A fenntartási időszak kezdete:
az új gép átvételének napja.

Az állami támogatás igénybevétele, folyósítása és a pályázat lezárása
A támogatás felhasználására Pályázónak a Támogatói Okirat elektronikus átvételét követően legfeljebb 30 napja van.
Az értesítések kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell tekinteni. Ha az értesítés elektronikus alkalmazáson keresztül történőátvételének visszaigazolása a küldés napját követő 15 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.
A gép vásárlását (tranzakciót) követően az állami támogatás elszámolását, már a támogatás engedményese, a kereskedő nyújtja be a pályázatkezelőrészére a tranzakciótól számított legfeljebb 30 napon belül.

A pályázathoz kapcsolódó elszámolás benyújtásának végső határideje: 2015. április 30.

A benyújtás menete: a Pályázati Útmutatóban részletezettek szerint.

Pályázati díj
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

További információk
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető.

  • H – Cs: 8:00 – 16:15
  • P: 8:00 – 13:45
  • telefon: (+36) 1 372 6516 (+36) 1 372 6590
  • e-mail: pki@emi.hu
  • Web: www.emi.hu

A pályázat benyújtásról további részletes információt a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képezőPályázati Útmutató tartalmaz.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.