palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Helyi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás növelését, valamint egészségügyi fejlesztéseket támogató pályázatok jelentek meg

Öt, a helyi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás növelését, valamint egészségügyi fejlesztéseket támogató pályázati felhívás jelent meg a Terület- és településfejlesztési operatív programban (TOP), összesen 54,78 milliárd forint értékben.

Az ipari parkok, iparterületek fejlesztését célzó felhívás 23,59 milliárd forint értékben támogatja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztését, a helyi vállalkozások megerősítésével és a foglalkoztatás bővítésével. A felhívás ezzel összhangban az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az ipari parkok és iparterületek elérhetőségét segítő út- és közműberuházások fejlesztésére koncentrál.

Támogatási kérelem benyújtására önállóan jogosult a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Konzorciumi partner lehet a megyei önkormányzat, önkormányzati hivatal, valamint egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című, 10,43 milliárd forint értékű felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő, illetve már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (úgynevezett foglalkoztatási paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják a helyi igényekre épülő foglalkoztatási stratégiájuk mentén. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az adott területek munkaerő-piacának bővítését, a kijelölt célcsoportok képzését, valamint elhelyezkedési esélyeinek növelését a szereplők együttműködésének erősítése által. Cél, hogy megyei szinten átfogó, országos foglalkoztatási paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.

Fontos, hogy kellő mozgástér legyen a helyi munkaerő-piaci viszonyokra szabott stratégiák és programok kialakítására, amely platformot a foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési kezdeményezések, paktumok létrehozása teremtett meg.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorciumvezető lehet a helyi önkormányzat és társulásai, az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatal, illetve többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság.

„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című, 15,22 milliárd forint értékű felhívás célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításával és a szolgáltatások minőségének fejlesztésével a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formák, így a családi bölcsődék támogatására is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak a központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyházak, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek, illetve önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások.

Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívás az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza 2,92 milliárd forint értékben. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő.

Lehetőség van az egészségügyi alapellátásoknak helyt adó épületek, épületrészek fejlesztésére, új épület építésére, valamint az alapellátási tevékenység végzéséhez szükséges, az ellátás biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzésére, annak érdekében, hogy az egyes településeken, minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi alapellátások szolgáltatásai.

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak a központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, illetve az általuk létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik, közalapítvány, egyházi jogi személy, egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek.

A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, 2,62 milliárd forint értékű felhívás célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai, azaz a helyi önkormányzatok és társulásaik, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások, az egyházak, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek.