palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat munkahelyi bölcsödék, óvodák létrehozására

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” című felhívás. A felhívás célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása, amelyek hozzájárulnak a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítéséhez. Az igényelhető támogatás 8-100 millió Ft.

Kódszám: GINOP-5.3.8-17 kódszámú

A támogatás igénybe vehető a szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez és foglalkoztatásához (bér és szociális hozzájárulási adó), a munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének kialakításához és az ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Ezenkívül a munkáltató támogatást igényelhet a munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az elem önállóan nem, csak a bölcsődei ellátás kialakítása mellett támogatható).

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.

A teljes rendelkezésre álló forrásból 2,8 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 2,8 milliárd forintból pedig 1,4 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően: a) 50%-70%, b.) Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%

Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:

 1. rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 2. Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és
 3. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.

A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

 1. Vállalkozások:
  • gazdasági társaságok:
   • Korlátolt felelősségű társaság (113),
   • Részvénytársaság(114),
   • Közkereseti társaság (116),
   • Betéti társaság (117),
   • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),
   • Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),
   • Nonprofit részvénytársaság (573),
   • Egyesülés (591)
  • szövetkezetek (12)
   • Szociális szövetkezet (121),
   • Takarék- és hitelszövetkezet (122),
   • Iskola szövetkezet (123),
   • Agrárgazdasági szövetkezet (124),
   • Biztosító szövetkezet (126),
   • Foglalkoztatási szövetkezet (128),
   • Egyéb szövetkezet (129).
 2. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:
  • egyéb egyesület (529)
  • szakszervezet (512)
  • egyéb munkavállalói érdekképviselet (513)
  • egyéb köztestület (549)
  • elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)
  • egyházi szervezet technikai kód (559)
  • közalapítvány (561)
  • közalapítvány önálló intézménye (562)
  • egyéb alapítvány (569)
  • egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599
 3. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
  • központi költségvetési szerv (KSH 312

A projekt területi korlátozása
A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás