palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása pályázat

Megjelent a „ GINOP-1.1.3-16 Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” című pályázati felhívás. A felhívás célja a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások4 digitális transzformációjának elősegítése, az ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása.

A felhívás célja a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások4 digitális transzformációjának elősegítése, az ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása az alábbi fő tevékenységeken keresztül:

 1. Ipar 4.0 fejlesztési potenciál felmérése, fejlesztési koncepció elkészítése és implementálása,
 2. Ipar 4.0 monitoring rendszer létrehozása és központ fejlesztése,
 3. Ipar 4.0 módszertan kialakítása, elterjesztése a termelő KKV-k fejlesztésének elősegítésére,
 4. Ipar 4.0 mintamegoldások és demonstrációs környezetek (mintaprojektek) kialakítása,
 5. Ipar 4.0 mintamegoldások és demonstrációs környezetek segítségével a KKV-k esetében alkalmazható versenyképesség növelő módszerek, eszközök és komplex megoldások bemutatása, az alkalmazáshoz szükséges ismeretek szolgáltatásként való nyújtása.

A Felhívás célja a hazai kkv-k ipar 4.0 felkészültségének felmérése, minősítése, a hazai ipar 4.0 index kidolgozása, fejlett ipar 4.0 megoldásokat alkalmazó termelő vállalatok mintajellegű megoldásainak demonstrációja, mely az ipari i4.0 technológiai/ipari i4.0 termelési rendszerek fejlesztése kapcsán segíti a KKV-k ipar 4.0 jellegű átalakulását, ezáltal jelentősen erősítve a hazai termelő KKV-k e körének versenyképességét.

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,35 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt maximális elszámolható összköltsége: legfeljebb 2,35 milliárd Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 2,35 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

A támogatást igénylővel szemben támasztott feltételek:

 • A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető köteles a konzorciumi megállapodásban megnevezni azt a kapcsolattartó személyt/szervezetet, aki/ami koordinálja a konzorciumi tagok egymás közötti, a projekt révén megvalósuló együttműködését.
 • Finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás.
 • A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatásra kerül a konzorciumi tagok felelőssége és
  szakmai feladatai.

A konzorcium tagjainak közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért. A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

A projekt területi korlátozása
A projekt az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiójára terjed ki, azokban fejti ki hatását.
Nem támogatható a kizárólag Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekt. A támogatott projektben csak olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek rendelkeznek a kevésbé fejlett régiókban (vagyis Közép-magyarországi régión kívül) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal.

Letölthető dokumentumok

Ipar 4.0 palyazati kiiras

Segédletek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 13-tól 2017. április 15-ig van lehetőség.