palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jön! Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

Elindult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása” című (GINOP-1.2.10-19 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. szeptember 7-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.10-19

A Pályázat tervezet szerint az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 40 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás 100 %-ának megfelelő, maximum 40 millió Ft összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítéséhez,
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-400 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely
  • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.
Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

A projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Támogatást igénylők köre:

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 128 Foglalkoztatási szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. október 15. 9:00 órától 2019. november 25. 12:00 óráig lehetséges.

A támogatás formája
A Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza térítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
A Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:

Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

 1. az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 2. a Közép-Dunántúl régióban 35%
 3. a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
  Fenti a)-c) pontok szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a nagyberuházások kivételével – a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Letölthető dokumentum

GINOP_1.2.10_19_Felhivas_TERVEZET

Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása