palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Balassi-fesztivál pályázat

A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma az európai életérzés ünnepe, a Bálint napi Balassi-fesztivál.

Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja – a http://www.balassi.eu – pályázási lehetőséget nyit önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a XV. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére.

A kiírás 2020-ban a fesztivál Balassinak a vitéz társaihoz szóló versbéli üzeneteit emeli az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe „Vitézek, mi lehet ez széles föld felett…” – kérdezi a poéta, megadva a Bálint nap seregben tündöklő, fénylő frissességű hangulatát.

Az európai költőóriás felidézéséért a 2020. február 13-án és 14-én – csütörtökön és pénteken – sorra kerülő zenés irodalmi esteken, az európai életérzés ünnepén azokat a verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben az utókor költészete felidézi a nagy elődöt: „Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, Katonatalálmány, új forma, ékesség” – ragyogtatja fel és teszi közkinccsé élményét a költő.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek, fogadóknak. „Egriek, vitézek, végeknek tüköri, Kiknek vitézségét minden föld beszéli, Régi vitézséghez dolgotokot veti” – idézi föl az egyik legnagyobb magyar katonai teljesítményt a költőóriás.

Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli magyar közösségek pályázatát: a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét Moszkvától Sao Paulóig, Melbourne-től Reykjavikig. Fölfényezhetik az érzést: „God in His mercy has granted these glorious days. Let us each with good heart give His holy name its proper praise, Let us drink, in good fellowship living henceforth and always” –a óó költötte át angolra Balassi versét John Ridland és Czipott Péter.

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2020-ben, azaz a magyar gyökerű nemzetközi díj életében a huszonnegyedik alkalommal Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökétől E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorait: „Sok jó vitéz legény, kiket felemeltem, S kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem,19 Maradjon nálatok jó emlékezetem…”

A pályaművet 2019. december 29-éig kell a preshaztarsasag@gmail.com és a balassikard@yahoo.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a http://www.balassi.eu bemutatja a világhálón, az alkotókkal rövid interjút készít a Présház Hírportál – http://www.preshaz.eu -, emellett a szervezők és családtagjaik meghívólevelet kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XXII. alkalommal történő átadására. „Vitéz próba helye, kiterjedt sík mező, S fákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, Kit a sok csata jár, s jószerencse-leső…”

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat – minthogy a Balassi-kard európai hagyománya immár huszonnegyedik éve számottevő pénzügyi támogatás nélkül fejlődik – nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal, alkotó értelmiségiekkel.

„…csak jó kedvébűl is vitéz próbálni indul…”