palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP Pályázat erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztésére- KEOP-2009-330

Pályázati kód:  KEOP-2009-3.3.0 – A támogatás célja az erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatás színvonalának emelése. A főbb célok (I.) a természetvédelem fontos stratégiai kérdésének, a környezeti nevelésnek a támogatása és (II.) a minősített erdei iskola és erdei óvodai szolgáltatás infrastrukturális hátterének a javítása és tartalmi fejlesztésének támogatása a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében.

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 1 460 012 445 .- HUF

Beadási határidő: 2009.12.31. (A pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig.)

Kedvezményezettek köre:

 • Központi költségvetési szerv és intézménye (pl. nemzeti park igazgatóság)
 • Köztestületi költségvetési szerv
 • Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye
 • Állami erdőgazdasági Zrt-k;
 • Alapítvány (beleértve a közalapítványt)
 • Egyesület
 • Egyház és egyházi intézmény
 • Közhasznú társaság
 • Közhasznúvá minősített non-profit gazdasági társaságok
 • Valamint a fentiek konzorciumai (a konzorcium maximálisan három tagból állhat, amelyből egy konzorcium vezető, kettő partner lehet)

Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre:

 • Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás (pl. fűtéskorszerűsítés, szennyvíztisztítás megoldása, festés, burkolatjavítás, tetőszerkezet javítása, világítás korszerűsítése, konyha HACCP szerinti átalakítása).
 • Meglévő létesítmények környezettudatos (pl.: energiatakarékos) átalakítása;
 • Funkcióbővítést szolgáló építési munka, ha az így létrejövő épület vagy helyiség nem jár a szálláshelyek bővítésével és az újonnan létrehozott alapterület legalább 50%-a oktatási célokat szolgál (pl. tanterem, szertár, fedett foglalkoztató);
 • Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése (a projekt költségvetésének max. 10%-ig);
 • Kötelezően megvalósítandó -„tevékenységarányos”- akadálymentesítés;
 • Erdei iskola és erdei óvoda környezetének akadálymentesítése;
 • Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése (pl. madármegfigyelő torony vagy bódé, meteorológiai állomás, kis élőhelymodellek, odúk, megújuló energiák használatát szemléltető eszközök);
 • Terepi laborfelszerelések beszerzése (pl. vízminőség vizsgálatára alkalmas eszközök, vízi és talajban élő élőlények vizsgálatára alkalmas eszközök);
 • Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése (pl. távcső, GPS),
 • A terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök beszerzése (pl. kerékpár, kenu)
 • Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése (pl. mikroszkóp, szakkönyvek (növény és állathatározók), térképek, népi hagyományőrző tevékenységek (pl. fazekas korong, szövőszék) megismerését szolgáló interaktív foglalkozások eszközei, számítástechnikai eszközök közül: max. 1 laptop, 1 kivetítő, kapcsolódó szoftverek);
 • Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás jellegű tevékenységek (projekt költségvetésének max. 20%-a);
 • oktatási segédanyagok, szemléltetőanyagok fejlesztése (A fejlesztés keretében létrehozott oktatási segédanyagok nem értékesíthetők!)
 • az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése külső szolgáltatók bevonásával;
 • az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése a szakmai tudásanyag továbbadásának lehetőségével (képzők akkreditált képzése)
 • az akkreditált képzés akkreditációs költsége
 • Továbbá: a fenti támogatható tevékenységek kombinációja

Támogatás mértéke: 90 %

Támogatás összege: 10 000 000.- HUF -. 80 000 000.- HUF

Pályázati dokumentáció letölthető innen: pályázati dokumentáció; pályázati útmutató

(Forrás: NFÜ)