palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ausztria – Magyarország Európai Területi Együttműködés 2007-2013

A program átfogó stratégiai célkitűzése a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentése a határon átnyúló együttműködés eszközei által. A közös tevékenység végrehajtásának és a belső források fenntartható használatának támogatása által a határ menti program hozzájárul egy jóléti térség kialakításához, melyet kulturális és ökológiai változatosság és lakóinak magas életszínvonala jellemez.

Az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból finanszírozzák. Az EU több mint 82 millió € ERFA-forrást bocsát rendelkezésre. A program összköltségvetése hozzávetőleg 101 millió €. A fennmaradó pénzügyi eszközöket a két tagállam, Ausztria és Magyarország bocsátja rendelkezésre.

A programban támogatandó tevékenységi területek és tevékenységek

1. Prioritás: Innováció, integráció és versenyképesség

  • A gazdasági együttműködés támogatása: kutatás és technológia; KKV együttműködés és marketing; Szabadidős tevékenységek, turizmus és kulturális örökség fejlesztés; „Business to business”- tevékenységek; Klaszterek és telephelyfejlesztés
  • A munkaerőpiac tartós bővülésének fokozása: Munkaerő-piaci együttműködés; Humánerőforrás-menedzsment (oktatás, képesítés, képzés); Társadalmi integráció és esélyegyenlőség
  • A szociális infrastruktúra és közszolgáltatások minőségének biztosítása: Szociális és egészségügyi szolgáltatások, katasztrófavédelem; Közszolgáltatások.

2. Prioritás: Fenntartható fejlődés és elérhetőség

  • Az ökomobilitás, közlekedés és regionális elérhetőség javítása: logisztikai, információs és kommunikációs rendszerek; Határon átnyúló kapcsolatok és regionális elérhetőség.
  • A határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése: az önkormányzatok együttműködése; térségfejlesztés a vidéki és városi területeken; „People to people”-intézkedések; Regionális és helyi határon átnyúló hálózati együttműködések.
  • A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása: bioszféra-menedzsment; megújuló energia és energiahatékonyság; Kockázatmegelőzés, víz- és hulladékgazdálkodás; Környezetvédelem és környezettudatosság.

A programterület

Magyar oldalon: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék

Osztrák oldalon: Burgenland, Bécs, Wiener Umland-Südteil (Bécs környéke – déli terület), valamint a közvetlenül szomszédos NUTS III egységek: Niederösterreich-Süd (Alsó-Ausztria déli terület) és Oststeiermark (Kelet-Stájerország) az 1080/2006/EK rendelet 21. paragrafusának értelmében a 20%-os rugalmassági szabályba esnek, a határhoz való földrajzi közelségük és a kétoldalú határterülethez való erős kapcsolódásaik által.

A programban való részvételi feltételek: A minimális követelmény, hogy a partnerségben legalább egy osztrák és egy magyar projektpartnernek kell részt vennie. A projektpartnerek száma nincs korlátozva. A programban a partnerek egyikének vállalnia kell a projektben a vezető partner (Lead Partner) szerepét.

A vezető partner szervezet koordinálja a projekt kidolgozását, ő gondoskodik a pályázati anyag hiánytalan összeállításáról, majd benyújtja a Technikai Titkárságon. Felelős a közös projekt lebonyolításáért és a projektszintű menedzsmentért. Ezenkívül egyedüli kontaktpartnere a programmenedzsmentnek, és kizárólagos szerződéses partnere az Irányító Hatóságnak.

Vezető partnerként (Lead partner) vagy projektpartnerként az alábbi jogi személyek pályázhatnak:

  • közintézmények és a közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények,
  • non-profit szervezetek,

egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak.

Pl.: állami, tartományi illetve megyei szervek, önkormányzatok, egyetemek, a többségében közintézmények által finanszírozott és ellenőrzött létesítmények, a közhasznú non-profit szervezetek és egyesületek.

Támogatási forrás a teljes programidőszakra

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatási forrás: 82 280 309 Euro

Nemzeti társfinanszírozás mértéke: 18 584 114 Euro

 

Költségvetés és a támogatás mértéke

Az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból finanszírozzák. Az EU több mint 82 millió € ERFA-forrást bocsát rendelkezésre. A program összköltségvetése hozzávetőleg 101 millió €. A fennmaradó pénzügyi eszközöket a két tagállam, Ausztria és Magyarország bocsátja rendelkezésre.

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az összköltség 85%-áig támogatja. A támogatás előfeltétele a közszféra pénzügyi szerepvállalása, amelynek nemzeti társfinanszírozás és pályázói önrész formájában legalább 15%-ot kell kitennie.

Projektméret: min. 25000 euró

A projekt időtartama: A projekt időtartamának a 2007. január 1. és 2015. március 31. közti időszakra kell esnie

A pályázatok benyújtására a programidőszak során folyamatosan van lehetőség, vagyis nincsenek kötött pályázatbenyújtási határidők.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: pályázati dokumentáció

Forrás: http://www.at-hu.net/