palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KMOP-2009-1.2.4./B Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés

umft pályázatA konstrukció célja a hulladék anyagában történõ és energetikai hasznosításának elősegítése, a hulladékból származó másodnyersanyagoknak és termékeknek egyre nagyobb mértékű piaci megjelenítése, valamint nyers- és alapanyagként történő felhasználása, továbbá a hulladékégetéskor felszabaduló energia költséghatékony kinyerése és hasznosítása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 840 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.03.01.
Beadási határidő: 2010.04.30.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A konstrukció célja a hulladék anyagában történő és energetikai hasznosításának elősegítése, a hulladékból származó másodnyersanyagoknak és termékeknek egyre nagyobb mértékű piaci megjelenítése, valamint nyers- és alapanyagként történő felhasználása, továbbá a hulladékégetéskor felszabaduló energia költséghatékony kinyerése és hasznosítása. A cél elérésének módja: a vállalkozások hulladék hasznosításra irányuló meglévő és új tevékenységeinek támogatása, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 01 és 03-20 főcsoportjaiba tartozó és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajták anyagában történő hasznosításának elősegítése, beleértve a hulladékból készült piacképes termékek előállításának, piacra jutásának támogatását is, valamint a hulladék energiatartalmának kinyerésére és hasznosítására irányuló fejlesztések megvalósítása.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (kivéve nonprofit gazdasági társaságok), szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A Támogatható tevékenységek a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben a 01 és 03-20 főcsoportokhoz tartozó EWC kódszámmal megjelölt hulladék fajták hasznosításának alábbi területeihez (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) alapján) kapcsolódhatnak:

  1. A hulladék fűtőanyagként történő felhasználása vagy más módon energia előállítása (R1) hulladékhasznosítást szolgáló művelet esetén: a más támogatási forrásokból nem támogatott olyan helyi vagy kistérségi létesítmények kialakítása, illetve technológiai korszerűsítése, melyek működésükhöz anyagukban gazdaságosan nem hasznosítható hulladék fajtákat használnak fel.
  2. A hulladék fajtáknak az R2-R11 hasznosítást szolgáló műveletek alkalmazásával megvalósuló hasznosítása, ami olyan nyers- és alapanyag, valamint termék létrejöttét eredményezik, amely piacképes és eladható.
  3. Az R12 hulladék-előkezelési művelet: átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében, melynek eredményeként olyan kevésbé veszélyes és/vagy kisebb mennyiségű (térfogatú, tömegű) és/vagy a továbbiakban könnyebben kezelhető hulladékáram(ok) képződnek, melyek a hulladék hasznosítását, másodlagos nyersanyagforrásként történő felhasználását elősegítik.
  4. Az R2-R12 hasznosítást szolgáló műveletekből származó másodnyersanyagok, alapanyagok és termékek piaci megjelenítése
  5. A D10 ártalmatlanítást szolgáló műveleteteket végző létesítményekben az energia kinyerése, beleértve a kinyert energia hasznosítását is (a technológiák BAT-nak megfelelő korszerűsítése, illetve kialakítása). A kinyert energia hasznosítása esetén a megtermelt hőenergia elektromos energia előállítására, valamint saját és egyéb hulladékhasznosításra történő felhasználására irányuló technológiái támogathatóak.


Támogatás mértéke
(%):     40;  20% a nagyvállalatok esetében
Támogatás minimum összege: 25 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 200 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 10 – 20

Bővebb információ:

Kiíró szervezet:     Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Közreműködő szervezet:     Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ