palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közművelődési szakmai innovációs pályázat – fiatalok közösségi művelődése

kulturhazak_2015_nagyA Magyar Népművelők Egyesülete „Közművelődési szakmai innovációs pályázatot ír ki” a közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.


A pályázat célja: Olyan új, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, melyek célközönsége az ifjúsági korosztály. Számukra bővítik a közművelődési szolgáltatások körét, illetve új művelődési formákat, lehetőségeket teremtenek fiatalok és közösségeik számára.

A pályázat benyújtásának módja
Egy pályázó maximum két pályázatot adhat be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai innovációs program:

  • nevét;
  • az innovációs program célját és várható eredményeit;
  • a szakmai innovációs program illeszkedését a közművelődési feladatellátás rendszerébe;
  • a célközönség pontos meghatározását;
  • a program megvalósításának tervét (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, időtartam stb…);
  • a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, szakmai anyagok stb…);
  • a szükséges személyi feltételeket;
  • a program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetést;
  • a szakmai innovációs program terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázatban valamennyi felsorolt szempontot szükséges kifejteni!

A pályázat terjedelme: Minimum 5 – maximum 15 oldal (1 oldal = maximum 3000 karakter szóközökkel).

A pályázat benyújtása
Elektronikusan „pdf” formátumba szerkesztve 2015. február 16-ig a palyazat@kulturhazak.hu e-mail címre.

A pályázat értékelése: A benyújtott pályázatokat szakértőkből alakult bíráló bizottság értékeli.

A pályázat díjazása: A pályázat összdíjazása bruttó 300.000,-Ft, melyet a zsűri az általa legjobbnak ítélt 3 pályázó között oszt szét.

A győztes pályázat szakmai megvalósítását 2015-ben a Magyar Népművelők Egyesülete „kísérleti mintaprojektként” anyagilag támogatni kívánja.