palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása

nihA pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15., ezután a pályázat benyújtása negyedévente lehetséges, a nemzetközi pályázat jóváhagyását (2014-ben nyertes pályázatok esetében e felhívás aktiválását) követő 30 napon belül.

A pályázati felhívás célja

A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL);

Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL);

EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)

Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az EU-2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak meg, amelyek egyrészt fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar versenyképességét fokozzák.

Melyek a pályázat keretében finanszírozott közös programok céljai?

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL)

Az infokommunikációs eszközökkel segített tevékeny és önálló életvitelt célzó AAL program középpontjában az idős emberek életminőségének, önállóságának és alkalmazhatóságának javítása áll, a végfelhasználók (idősek, gondozók, családtagok, finanszírozók) igényeit kiszolgáló, innovatív infokommunikációs termékek, szolgáltatások és rendszerek kifejlesztése által.

 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL)

Az ECSEL program célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (beleértve a KKV-kat is) és a nonprofit kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos és komplex (az emberrel és egymással is kommunikáló, a fizikai és a virtuális teret összekötő) rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig (autóig, repülőgépig) terjedő értéklánc mentén. Az ipar által meghatározott fő tématerületek: mikro/nanoelektronika, beágyazott/ kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja.

EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)

Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely azinnovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében valósulnak meg és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás,szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

Kinek szól a pályázat? Pályázhatnak önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közösen, nemzeti konzorciumban:

 • a Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások;
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei;
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, költségvetési szervek és jogi személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS pályázatok esetében kizárólag gazdasági társasággal konzorciumban).

Pályázat benyújtására az adott nemzetközi program keretében nemzetközi pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt résztvevői jogosultak.

Mely célkitűzések támogathatóak?

Az adott nemzetközi program pályázati felhívásainak keretében megvalósuló projektek esetében támogatható:

K+F projekttámogatás jogcímen alapkutatási, alkalmazott kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység;

 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen pedig a projekt kommunikációjával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) terhére összesen 1,38 milliárd forint keretösszeget biztosít, az alábbi megosztásban:

 • az AAL 2014–2015 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 349 millió forint;
 • az ECSEL 2014–2015 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 546 millió forint;
 • a EUROSTARS 2014–2015 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 485 millió forint.

A pályázónként igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az egyes programokra vonatkozóan az alábbi:

 • AAL projekt esetén maximum 80 millió forint;
 • ECSEL projekt esetén maximum 200 millió forint;
 • EUROSTARS projekt esetén maximum 90 millió forint.

A támogatás intenzitása K+F projekttámogatás esetén pályázótól függően és kutatási kategóriánként 25-100%, de minimis támogatás esetén 100%. Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból kapnak támogatást.

PÁLYÁZATI CSOMAG
Pályázati felhívás – NEMZ_15 

KAPCSOLAT
Ügyfélszolgálat:
nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Személyes (előzetes egyeztetés alapján):
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő:
H-CS 09:00-16:00
P 09:00-13:00