palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Maros Filmfesztivál 2010.

moziplakatMAROS FILMFESZTIVÁL 2010.-Rákosmenti történetek–Rákosmente Önkormányzata rövidfilmszemlét hirdet. A filmszemlére nevezett filmek vetítésére a Maros moziban kerül sor, 2010. márciusában.

Nevezési szándék jelzésének határideje: február 22-ig
A nevezési szándék jelzése, a nevezési lap kitöltésével és megküldésével kizárólag e-mailen lehetséges: marosmozi@gmail.com vagy marosmozi@rakosmente.hu

Leadási határidő, a filmek beérkezési határideje: március 1.
A filmeket március 1-jén lehet személyesen leadni a XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1173. Pesti út 165.) Művelődési és Sport Csoportjánál (209. szoba) 8:00-18:00 között.

A Maros Filmfesztivál időpontja: március 6.

A Maros Filmfesztivál 2010. célkitűzései:

  • a kerületben élők számára bemutatkozási lehetőség filmes eszközökkel
  • történetek, események, szépségek megmutatása civil szemeken keresztül
  • filmarchívum képzése
  • a kerületi lakosság lokálpatriotizmusának erősítése
  • a kerületi művészeti csoportok bemutatkozási lehetősége
  • a magyar filmművészet és a kis mozik iránti érdeklődés felkeltése
  • gyakorlati lépések a mozi megmentése és esetleges üzemeltetése érdekében

A „Hangulatok és élmények – Otthonom Rákosmente” című fotópályázat tavalyi sikere azt bizonyította, hogy rengeteg tehetséges ember él kerületünkben, akik mondanivalójukat, véleményüket, benyomásaikat szívesen fotózzák le, és mutatják meg másoknak is.
A Maros Filmfesztivál a kerületi fotópályázathoz hasonlóan nagy számban számít a lelkes és tehetséges – jó értelemben vett – amatőrökre, műkedvelőkre és a félprofi vagy tapasztalatokkal rendelkező filmkészítőkre egyaránt.

Bárki bármilyen műfajú legfeljebb 15 perces rövidfilmmel nevezhet, amely köthető a XVII. kerülethez.
Küldhetnek játékfilmet, amelynek a története, szereplője vagy a helyszínek rákosmentiek.
Szívesen fogadunk olyan fikcióra vagy akár valóságra épülő rövid jeleneteket, történeteket, amelyek a kerületben történtek vagy történhetnének meg.
Nevezhetnek dokumentumfilmet, amely egy rákosmenti eseményt, történetet dolgoz fel. Előszeretettel várjuk az olyan dokumentarista filmeket, amelyek a Rákosmentén élő emberek örömeit, gondjait, problémáit mutatják be, feltárják a tényeket.
Készíthetnek egy vagy több a kerületben élő személyről portrét.
Örömmel vesszük, ha valaki klipet, etűdöt készít a kerület szépségeiről.
Kiemelten várunk olyan archív videó vagy filmfelvételeket, és azok szerkesztett változatait, amelyeken a kerület korábbi állapotát lehet felfedezni.

A filmeknek az alábbi kötöttségeknek kell megfelelniük:
Tartalmi szempontból valamilyen kötödéssel kell rendelkezniük a XVII. kerület felé.

Formailag nincsenek korlátok, pusztán az számít, hogy a film legyen késznek tekinthető (ne legyen nyersanyag, vágatlan stb), és legyen bemutatható, vetíthető.

Terjedelmi szempontból van egy fontos korlát, mégpedig hogy a filmek hossza legfeljebb 15 perc lehet.

Technikailag is bármilyen eszközzel készülhet a film, azonban a kész filmet kizárólag DVD lemezen lehet beadni, DVD-video formátumban (nem fogadnak el avi, mpeg, adat stb. formátumokat a vetítés egységesítése végett). A filmet természetesen bármilyen képrögzítésre alkalmas eszközzel készíthetik, így használható a mobiltelefon beépített felvevője éppúgy, mint a fényképezőgép kamerafunkciója, digitáliskamera vagy akár régebbi típusú kamerák is, sőt számítógépes animáció is küldhető. Az utómunkát, a vágást is végezhetik bármilyen módon.
Csak az a kikötés, hogy az elkészült filmet DVD-n adják be, DVD-video formátumban.

Minden nevezett film beküldése előtt előbb ki kell tölteni egy nevezési lapot, amely letölthető többek között a www.marosmozi.blog.hu oldalról. A nevezési lapon egyértelműen szükséges jelezni, hogy a benevezett film az alkotó saját szellemi terméke, abban semmilyen szerzői joggal nem élt vissza.

Egy alkotó, alkotóközösség legfeljebb két rövidfilmet küldhet be.
Természetesen fontos, hogy minden szerző csak a saját filmjét küldje be. Minden nevezéskor mód van arra, hogy a film készítésében résztvevő további stábtagokat is felsorolják.
A legtöbb film esetében van egy (vagy legfeljebb két) ember, aki a filmet jegyzi, aki a film iránt a legtöbb felelősséget vállalta, aki a legnagyobb részt vállalta a filmkészítésben, akinek az elgondolásai legnagyobb részt valósulnak meg a filmben, őt tekinthetjük a film szerzőjének. Legtöbb esetben a film rendezője ez a személy.

A Maros Filmfesztivál előtt a nevezési időszakban a filmeket előre nem kategorizáljuk, tekintettel arra, hogy a beküldött filmek műfaját, azok arányát előre nem tudjuk megbecsülni. A nevezési időszak után a szervezők és a zsűri határozza meg, hogy külön kategóriákat hirdetnek-e vagy különbontják-e a filmeket bármilyen szempont alapján.

Fontos tudni, hogy a saját készítésű filmekben nem lehet bármilyen zenét, más szerzőtől származó képet, fotót bármilyen hosszban felhasználni. Ezek figyelembevétele a nevező feladata, a fesztivál szervezői ezekkel kapcsolatban jogi felelősséget nem vállalnak.

Minden pályázó nevezésekor köteles nyilatkozni, hogy az általa beküldött film a saját tulajdona – ő rendelkezik annak felhasználási jogaival, a saját szellemi terméke, ő készítette. A pályázó aláveti nevezett filmjeit a zsűri értékelésének, és az értékelést elfogadja. Emellett a pályázó a nyilatkozat aláírásával elfogadja a pályázat feltételeit, és hozzájárul, hogy filmjét vagy annak részletét Rákosmente Önkormányzata ellenszolgáltatás nélkül, az alkotó nevének feltüntetésével felhasználja a kerületet népszerűsítő anyagaiban, valamint a filmfesztivál saját promóciójában.

Amennyiben egy filmről felmerül, hogy az nem a pályázó alkotása, akkor a pályázó adott filmjének részvételét a zsűri felfüggesztheti, és a film eredetét kivizsgálhatja. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a film valóban nem a pályázó alkotása, a filmalkotást a zsűri a versenyből kizárhatja.
Amennyiben a filmfesztivál kiírásával ellentétben, egy adott filmalkotás semmilyen módon nem köthető Rákosmentéhez, akkor a filmet a zsűri a versenyből kizárhatja.

A Maros Filmfesztivál nyilvános vetítésein a nevezett filmeket levetítik. Ez alól kivételt képeznek azok a filmalkotások, amelyek törvényileg sértőek, uszító jellegűek, nem készültek el, vetítésre technikailag alkalmatlanok, vagy más okból a zsűri úgy ítéli meg, hogy nem vetíthetőek.

A beküldött filmeket neves szakemberekből álló zsűri értékeli. A zsűri tagjainak nevét a szervezők később közlik. Tájékoztató jelleggel közöljük, hogy a zsűriben nagy valószínűséggel helyet kap egy kerületben élő filmes szakember, esztéta vagy művész, továbbá egy vagy több országosan ismert és elismert filmrendező, operatőr vagy színész.
A zsűri által érdemesnek ítélt filmek alkotói díjat kapnak. A díjak listáját a szervezők később közlik. A nyeremények között lesz valószínűleg egy, a szemle eszmei fődíjának minősülő hagyományteremtő kisplasztika az Oscar mintájára, több kisebb pénzdíj, és további díjak, amelyeket szponzorok, támogatók ajánlanak fel.
A zsűri tagjait és a filmfesztivál nyereményeit a szervezők később határozzák meg.

A szervezők fenntartják a jogot a programváltoztatásra, és amennyiben szükséges a filmfesztivál versenykiírásának ésszerű változtatására.

A Maros Filmfesztivállal kapcsolatban felvilágosítást szerezni a fesztivál és a Maros mozi közös fórumán lehet: www.marosmozi.blog.hu
Telefon: Rákosmente Önkormányzata – Művelődési és Sport Csoport: 253-3371
E-mail: marosmozi@gmail.com és marosmozi@rakosmente.hu

moziplakat

Forrás: www.marosmozi.blog.hu