palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Otthon és otthontalanság pályázat köztéri műalkotásokra

A Ferenczy Múzeumi Centrum Otthon és otthontalanság címmel pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe.

A pályázat címe: Otthon és otthontalanság
Pályázati felhívás időszaki köztéri műalkotásokra Szentendrén

A pályázat célja: Három különálló köztéri műalkotás létrehozása és időszakos bemutatása.

Keretösszeg: A pályázható összeg megvalósuló művenként bruttó 900.000,- Ft, amely járulékos költségeket is magában foglalja. Az összeg számlázás esetén nettó+áfa összegként értendő, magánszemély esetén pedig a nettó összeget és azt terhelő valamennyi munkáltatói és munkavállalói járulékot magában foglaló összegként értendő.

Pályázók köre: A pályázaton a projektek megtervezői, alkotói vehetnek részt.

Pályázat elbírálása: A pályázatokat szakmai kuratórium bírálja el.

A zsűri tagjai:

 • Bukta Imre képzőművész
 • ef Zámbó István képzőművész
 • Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója
 • Muladi Brigitta művészettörténész
 • Wehner Tibor művészettörténész

A zsűri a beérkezett pályaművek tanulmányozása után a legígéretesebbnek ítélt tervek készítőit egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be, amelyeken módosításokat, illetve további anyagokat is bekérhet a pályázóktól. A zsűri a konzultációkat követően, legkésőbb 2017. március 1-ig hozza meg döntését.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek nevét a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján (www.muzeumicentrum.hu) tesszük közzé. A nyertes nevének közzétételéhez a pályázat beadásával hozzájárul.
A pályázat 3 nyertest hirdet.

Formai követelmények
A pályázat nyelve: magyar
Műfaji vagy technikai megkötés nincs, de lehet pályázni olyan projekttel is, amely a Chiharu Shiota 2016. évi szentendrei kiállításához összegyűjtött huszonháromezer darab fémkulcsot felhasználja. Egy pályázó több tervet is benyújthat.

Tematika
A pályázat kiírója előnyben részesíti az olyan terveket, amelyek témaválasztásukban kapcsolódnak az Otthon és otthontalanság témakörhöz, reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére, az ezzel kapcsolatos társadalmi és pszichikai jelenségekre, tapasztalatokra – ugyanakkor a tematikus kapcsolódás nem kizárólagos feltétel.

Helyszín
A Bizottság-liget, azaz a Szentendre, Dunakanyar körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterület.

Időtartam
A megvalósuló alkotások installálása 2017. június 10-23. között történik, a művek várhatóan 2017. június 24. – szeptember 24. között maradnak a köztéren. A bontásra további öt munkanap áll majd rendelkezésre.

A pályázatnak a következő anyagokat kell tartalmaznia:

 • Koncepció – 2000-4000 karakter terjedelemben;
 • Műleírás – pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával;
 • Látványterv – rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;
 • Költségvetés: Amennyiben a mű megvalósításának költségvetése a pályázati keretnél nagyobb, csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló kötelezettségvállaló nyilatkozatot;
 • Szakmai életrajz – a releváns művek és kiállítások feltüntetésével;
 • Elérhetőség – hagyományos és elektronikus cím.
 • Az érvényesség feltétele a nyomtatott példányon a pályamű aláírással való hitelesítése az alkotó részéről.
 • A pályaművek beérkezési határideje: 2017. február 6., 16.00. óra.
 • A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség.
 • A határidőn túl érkezett pályázatokat a pályázatkiírójának nem áll módjában elfogadni.
 • A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak. Külön kérés esetén a lehetőség van kérni a pályázat visszajuttatását.

Letölthető dokumentum

teljes pályázati kiírás public

A pályaművek beérkezési határideje: 2017. február 6., 16.00. óra.

Pályázat benyújtása
A pályázatot egy nyomtatott és öt digitális példányban (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on PDF-formátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő címre:
Ferenczy Múzeumi Centrum
Igazgatói Titkárság
Szentendre
Fő tér 2-5.
2000

További információ
A pályázattól kapcsolatos gyakorlati kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói titkárságán lehet telefonon (+36304894972), e-mailben (titkarsag@muzeumicentrum.hu) vagy személyesen érdeklődni.
A jelen pályázat Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
A jelen pályázat a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján kerül közzétételre, kizárólag az
ott közzétett kiírásban foglaltak az irányadóak.