palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A jövő fiatal vállalkozója 2009/2010

jfv-logoA Dreher Sörgyárak Zrt. társadalmi szerepvállalásában jelentős szerepet tölt be a tehetséges, gondolkodó, jövőjüket átgondoltan, kitartóan építő fiatalemberek, diákok segítése. „A jövő fiatal vállalkozója 2009.” pályázat kiírásával az agilis, innovatív, kreatív, vállalkozó szellemű fiatalok támogatását célozza meg a felelős vállalati magatartás mellett elkötelezett Dreher Sörgyárak Zrt.

A pályázat célja
A rendelkezésre álló anyagi és szakmai támogatással:

 • a résztvevő felsőoktatásban tanulók üzleti/gazdasági, illetve vállalkozói készségeinek fejlesztése, ismereteik bővítése,
 • az innovatív gondolkozású diákok számára újfajta kihívás és bizonyítási lehetőség biztosítása,
 • az arra érdemes fiatalnak elősegíteni ötlete megvalósítását, vállalkozása létrehozását,
 • a társadalmi szférában egy új „A jövő fiatal vállalkozója” cím megalapítása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázaton a bíráló bizottság döntése alapján 6 millió forint kerül szétosztásra, az alábbiak szerint:
1. helyezett: 3 millió Ft,
2. helyezett: 2 millió Ft,
3. helyezett: 1 millió Ft.

A nyertesek a pénzösszeggel együtt 6 havi szakmai tanácsadást is nyernek, amelyet tervezett vállalkozásuk megalapítása és elindítása során tudnak igénybe venni.

A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be mindazon magyar állampolgárságú fiatalok:
a) akik valamelyik magyar felsőoktatási intézményben tanulnak,
b) és vállalkozást szeretnének létrehozni,
c) és különleges vállalkozási ötletük megvalósításához szakmai és pénzügyi segítségre van szükségük.

A pályázaton a Dreher Sörgyárak Zrt. és a Dreher Magyarország Kft. alkalmazottjai, valamint az itt felsorolt személyek a Ptk. 685 § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A korábbi évek pályázói részt vehetnek a pályázaton, az eddigi nyerteseket kivéve; valamint a korábbi nyertes pályamunkák sem nyújthatóak be újra.

A pályázat érvényességének vizsgálata
Valamennyi beérkező pályázat iktatásra kerül, a beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A formai bírálat szempontjai:

 • a beküldés dátuma,
 • előzetes regisztráció,
 • a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága a 4. pont alapján.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:
a) A pályázatnak egy illetve több része vagy egésze nem érkezik be a 7. pontban kiírt határidőkre.
b) A pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.
c) A pályázatot már működő vállalkozásra nyújtották be.

A pályázat tartalma

1. forduló: Vállalkozási ötlet és marketing terv maximum 6 oldalban a következő minimális tartalommal:

 1. RÖVID BEMUTATKOZÁS, AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA   (Vállalkozás neve, vállalkozási forma, telephely, a terv megírásának háttere)
 2. AZ ÖTLET (A TERMÉK ILL. SZOLGÁLTATÁS) BEMUTATÁSA
 3. PIACELEMZÉS, PIACKUTATÁS (Saját kutatási eredmények és másodlagos információk alapján)
  1. A termék / szolgáltatás helye jelenleg a piacon; piaci rés
  2. Célcsoport
  3. Piaci előrejelzés, növekedési lehetőségek, piaci részesedés
  4. Versenytársak elemzése
 4. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA
  1. A szolgáltatás, termék bemutatása
  2. Célcsoport
  3. Piaci rés
  4. A vállalkozás telephelye
 5. ÜZLETI CÉLOK
  1. Egy éves működés eredményeként elérendő célok
  2. Hosszú távú célok
 6. MARKETING TERV
  1. A termék / szolgáltatás speciális jellemzői
  2. Ár
  3. Értékesítés
  4. Reklám

2. forduló: Eszköz-, működési-, szervezeti terv maximum 4 oldalban a következő minimális tartalommal:

 1. A VÁLLALKOZÁS ESZKÖZ IGÉNYE
  1. Tárgyi eszköz, beruházás, fogyóeszköz stb.
 2. MŰKÖDÉSI TERV
  1. Az operatív működéshez szükséges folyamatok leírása
 3. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI TERV
  1. A vezetés
  2. Az alkalmazottak (ha vannak)
  3. Motiválás

3. forduló: Pénzügyi terv maximum 5 oldalban és összefoglalás (max. 1 oldal) a következő minimális tartalommal:

 1. PÉNZÜGYI TERV
  1. A szükséges tőke nagysága
  2. Nyitómérleg
  3. Árak, költségek meghatározása
  4. A várható nyereség kiszámítása
  5. A fedezeti pont kiszámítása
  6. Pénzforgalmi kimutatás
 2. KOCKÁZATELEMZÉS  (az üzleti terv minden részterületére vonatkozó kockázatok, és azok kezelésének nevesítése)
 3. ÖSSZEFOGLALÁS

4. forduló: Döntő.
A legjobb 10 pályázatot benyújtó fiatal kerül be a döntőbe, ahol angolul kell bemutatniuk a tervezett vállalkozásukat.

Az elbírálás határideje
Pályázatot csak előzetes regisztráció után fogadunk be. Regisztrációs határidő: 2009. november 2. Regisztrálni interneten – a helyi diák szervezetek koordinátorain keresztül – lehet. A regisztrációs díj 2000 Ft, mely teljes egészében a meghirdetésben közreműködő diákszervezetekhez kerül.

A pályázat első része három írásbeli fordulóból áll, minden alkalommal a megvalósítandó vállalkozás üzleti tervének egy részét kell magyar nyelven benyújtani:

 • 2009. november 10. 10:00-ig a vállalkozási ötlet leírását és a részletes marketing tervet,
 • 2009. november 24. 10:00-ig az eszköz-, működési-, humán erőforrás tervet,
 • 2009. december 8. 10:00-ig a pénzügyi tervet.

A pályázatot magyar nyelven kell feltölteni a http://www.vallalkozzmost.hu internetes címen található felületen vagy beküldeni az info@vallalkozzmost.hu címre. A pályázatok személyes vagy postai úton történő benyújtására nincs lehetőség!

Minden pályázó értesítést kap a pályázati anyagának befogadásáról (amennyiben azt emailen továbbította) az egyes fordulók után. A feltöltött pályázti anyag sikeres feltöltéséről az oldalon azonnal kap tájékoztatást a pályázó.

A döntőre 2010. márciusában kerül sor. A döntőbe a legjobb 10 üzleti tervet készítő fiatal kerül be, ahol angol nyelven kell a vállalkozási ötletet és a megvalósítási tervet bemutatni.

A támogatás elszámolása
A nyertes vállalkozó(k)nak az üzleti tervükben leírt vállalkozásukat 2010. március 30-ig meg kell alapítaniuk, működését be kell indítaniuk. Munkájukat 6 hónapon keresztül folyamatosan segíti egy tanácsadói hálózat. A támogatáson elnyert összeget a létrejött vállalkozás támogatási szerződés alapján kapja. A vállalkozásnak az üzleti tevékenység beindításáról és alakulásáról jelentést kell tennie, melynek alapján a támogatás célhoz kötött felhasználása ellenőrizhető.

Adatvédelmi Nyilatkozat
A Dreher Sörgyárak Zrt. mint kiíró támogató, valamint az Ecosim Kft. és az Életpálya Alapítvány, mint szervezők a pályázatra benyújtott pályamunkákat, és különösen az azokban szereplő titkos vagy személyes adatokat, információkat és szellemi alkotásokat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyek részére ki nem szolgáltatják, és a pályázat elbírálását követően a nem nyertes pályamunkákat kérésre visszaküldik vagy véglegesen törlik, azokból másodpéldányt nem tartanak maguknál.

További információk, segítségnyújtás
Részletes információ és regisztráció a http://www.vallalkozzmost.hu honlapon található. Érdeklődni az info@vallalkozzmost.hu e-mail címen is lehetséges. Amennyiben a regisztráció vagy a pályázat beküldése során bármilyen technikai probléma adódna, a megadott e-mail címen a szervezők további segítséget nyújtanak.

Időzítés / Határidők

Regisztrációs időszak: 2009. szeptember 21-től november 2-ig.

Regisztrálni itt az oldalon – a helyi diálszervezetek regisztrátorain/koordinátorain keresztül – lehet. A regisztrációs díj 2000 Ft, mely teljes egészében a meghirdetésben közreműködő diákszervezetekhez kerül.

A pályázat első része három írásbeli fordulóból áll, minden alkalommal a megvalósítandó vállalkozás üzleti tervének egy részét kell magyar nyelven benyújtani:

2009. november 10. 10:00-ig a vállalkozási ötlet leírását és a részletes marketing tervet,
2009. november 24. 10:00-ig az eszköz-, működési-, humán erőforrás tervet,
2009. december 8. 10:00-ig a pénzügyi tervet.

Értesítés döntőbe jutásról, valamint a döntőbe nem kerülő pályázatok írásos értékelésének elküldési határideje: 2010. február 1. 14:00

A döntőre 2010. márciusában kerül sor.

Forrás: http://vallalkozzmost.hu