palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása – Konvergencia régiók

A pályázat célja az utcán élők számának csökkentése és a társadalmi integrációt segítő hatékony programok megvalósítása érdekében:
1. A hajléktalan ellátó intézmények alkalmassá tétele az utcáról érkezők befogadására és megtartására:
 • az utcán élők intézményi befogadásának elősegítése a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével, az utcán élők bekerülését, befogadását elősegítő feltételek kialakításával,
 • az utcán élők részére intézményi férőhelyek felszabadítása a hajléktalanellátó intézményben élők önálló lakhatásának támogatásával, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, munkaerő-piaci helyzetük javításával,
 • az utcáról befogadottak részére új, a beilleszkedést segítő, innovatív intézményi szolgáltatások kialakítása.
2. Azon utcán élők esetében, akiknél az intézményi elhelyezés nem indokolt:
 • önálló életvitelük javítása önálló lakhatásuk támogatásával, és
 • foglalkoztathatóságuk javítása személyre szabott képzésekkel, fejlesztésekkel.
Kódszám: TÁMOP-5.3.3-12/1
Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 859.000.000 forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 8-10 db.
PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében a 2009. január 1. előtt alapított szervezetek pályázhatnak.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (GFO-kóddal a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
 • Helyi önkormányzatok (GFO 321)
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (GFO 327)
 • Többcélú kistérségi tárulás (GFO 326)
 • Egyházi intézmény (GFO 552)
 • Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • Egyéb egyházi szervezet (559)
 • Nonprofit szervezetek
Projekt területi korlátozása: Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok
nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia régiókban kell lennie.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke:  A támogatás mértéke – a célcsoport foglalkoztatása kivételével – a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 8.000.000 Ft, de legfeljebb 140.000.000 Ft lehet.
A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését követő 10. naptól 2013.02.28-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Letölthető dokumentumok
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat