palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása-ÉMOP-1.1.1/A és C

umft pályázatTámogatás célja: A pályázati kiírás keretében az alábbi részcélokra benyújtott projektek támogathatóak: – ”Ipari park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél –Ipari területek és barnamezős területek fejlesztése részcél – Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése részcél.


Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 5 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.10.19.
Beadási határidő: 2010.02.28.

Letölthető pályázati dokumentáció

  • Pályázati felhívás és útmutató
  • Acéliparba tartozó vállalkozások meghatározása
  • Barnamezős területek listája ÉMOP
  • Indikátor mérési és célérték számítási útmutató
  • Nyilatkozat de minimis és átmeneti támogatásról
  • Útmutató az Üzleti és Marketing Terv elkészítéséhez

Kedvezményezettek köre:
IPARI PARKOK: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások (KSH 321, 322, 362, 364, 366), • gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226), • gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek (KSH 529, 541, 549, 561, 562, 569).
IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások (KSH 321,322,362,364), • gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114,121,122,124,129,211,212,226), • egyesületek, köztestületek (KSH 529,541,549), • alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569).
VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK FEJLESZTÉSE helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások (KSH 321,322,362,364), • gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226), • egyesületek, köztestületek (KSH 529, 541, 549), • alapítványok, közalapítványok (KSH 561, 562, 569), • felsőoktatási intézmények (KSH 312)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
IPARI PARKOK: 1. Telekhatáron belüli (a pályázó tulajdonában lévő ingatlanokon és parkba már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken, nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, amely érintheti a már betelepült vállalkozások területét is) infrastruktúra csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények kiépítése, fejlesztése és korszerűsítése 2. Szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek építése, átalakítása, bővítése pl.: üzemcsarnok, tárolók.

IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE: 1. Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, 2. Épületek, építmények építése, bontása, korszerűsítése, bővítése, átalakítása gazdasági tevékenységek kiszolgálására

VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK FEJLESZTÉSE: 1. Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkező technológiai inkubátor, vállalkozói inkubátor kialakítása és már meglévő inkubátorház fejlesztése: építés, bővítés, átalakítás – vagyis támogatható nemcsak új épületek építése, hanem nem inkubátorház céljára használt ipari célú ingatlanok bővítése, korszerűsítése és inkubátorházzá történő átalakítása is, meglévő inkubátorház bővítése, átalakítása, modernizálása. 2. Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények stb.) fejlesztése és korszerűsítése,

Támogatás mértéke (%): 50
Támogatás minimum összege: 20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 500 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 7 -13

Forrás: NFÜ