palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Élmény- és kalandterápiával az életvezetési készségek fejlesztéséért-Raiffeisen Bank pályázata

raiffeisen-bank-palyazatKurt Lewin Alapítvány pályázat

A Raiffeisen Bank kiemelt figyelmet fordít egy kevésbé támogatott területre, a családon kívül nevelkedő gyermekekre, egészséges lelki, szellemi és fizikai fejlődésükre. 2008 őszétől elindult a Raiffeisen Közösen program, mely összefogja a bank társadalmi felelősségvállalási tevékenységét. A program első lépéseként pályázatot hirdettünk állami gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek segítésére, gyerekkori traumák oldására, személyiségfejlődés elősegítésére alkalmas módszerek és eszközök alkalmazásának támogatása céljából. A program sikerén felbuzdulva a nyilvános pályáztatást folytatjuk, továbbra is a családon kívül nevelkedő gyermekeket segítve.

Pályázat témája: Az életvezetési készségek fejlődésének elősegítésére alkalmas innovatív módszerek, eszközök alkalmazásának támogatása családon kívül nevelkedett gyermekek számára.

Pályázók köre: Közhasznú civil szervezetek

Kiíró: Raiffeisen Bank Zrt.

Pályázat célja/célcsoportja:
Gyermekvédelmi gondoskodásban élő, családon kívül nevelkedő gyermekek (10-24 éves korig) szükségleteire és problémáira reagáló csoportos módszerek alkalmazása, bevezetése melynek célja az

 • életvezetési készségek fejlesztése,
 • a tudatos életvitel kialakulásának elősegítése,
 • személyiségfejlődés elősegítése,
 • szociális kompetenciák erősítése.

A pályázat keretében megvalósuló projektek kedvezményezettjei családon kívül nevelkedő gyermekek lehetnek.

Pályázat témája: A pályázat keretében megvalósuló projektek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy utógondozott családon kívül nevelkedő gyermekek (10-24 éves korig) a tudatos életvitel kialakulását és személyiségfejlődését hivatottak fejleszteni olyan innovatív, kreatív közösségi módszerek és élmények által, melyek a gyermekek személyes szükségleteihez igazodva, érdemi bevonásukkal kerülnek megtervezésre, előkészítésre és megvalósulásra. A projektek segítségével a gyerekek életvezetési készsége, alapvető gazdálkodási ismerete, szervezőkészsége, önismerete fejlődik, és emellett olyan attitűdök, szociális kompetenciák és készségek erősödnek bennük, amelyek hozzájárulnak a későbbi önálló életvitelükhöz és önérvényesítésükhöz.

A program keretében az alábbi tevékenységgel lehet pályázni:

 • élményterápiák
 • innovatív csoportos foglalkozások
 • alkotó táborok

A pályázat keretében kizárólag csoportos programok támogathatóak.

Elnyerhető támogatás: 2009-ben a Raiffeisen Bank által biztosított támogatási keret: 25 millió Ft. A civil szervezetek által igényelhető összeg minimum 1.000.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft. A Bank a támogatási keretet nem köteles teljes egészében kiosztani, amennyiben nem érkezik elegendő tartalmilag megfelelő pályázat.

Pályázat beadási határideje: 2009. október 15.
Pályázat elbírálási határideje: 2009. november 15.
Pályázat megvalósításának végső határideje: 2010. augusztus 30.

A pályáztatás lebonyolításában a Raiffeisen Bank szakmai partnere a Kurt Lewin Alapítvány (www.kla.hu).

Letölthető dokumentumok:

Pályázó által benyújtandó digitális pályázati dokumentáció tartalma:

 • Pályázati adatlap kitöltése, melybe beillesztendő:
 • a pályázó szervezet által csatolt, 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonat a pályázó szervezet működéséről – szkennelve
 • Minta szerinti Nyilatkozat – szkennelve
 • A fenti dokumentációt a nyertes pályázó a pályázat eredményhirdetését követő 2 héten belül, legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig eredetiben köteles a Pályázat kiírója számára rendelkezésre bocsátani.
 • Kérjük, mindenképpen olvassa el a kitöltési útmutatót az adatlap kitöltése előtt!

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat kizárólag e-mailben csatolt dokumentumként várjuk a civilpalyazat@raiffeisen.hu e-mail címre.

Pályázók köre: Kizárólag közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek

Nem pályázhatnak:

 • Közalapítványok,
 • Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Kizáró ok a pályázatban: Szervezetek, amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.

Pályázó együttműködő partnerei – ahol a program megvalósulhat:

 • Utógondozó szolgálatok
 • Gyermekotthonok
 • Gyermekfalu
 • Átmeneti otthon
 • Speciális lakóotthon

Minden intézményi telephely csak egy pályázatban szerepelhet együttműködő partnerként. Egy pályázó több, fentebb felsorolt együttműködő partnert is bevonhat a pályázatba.

A pályázat elbírálásának kritériumai:
Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, amely:

 • Rendelkezik gyermekvédelmi intézménnyel kötött együttműködési megállapodással
 • A célcsoporttal való foglalkozás terén jelentős szakmai tapasztalattal bír
 • Halmozottan hátrányos helyzetű vagy nehezen kezelhető gyermekeket von be a projektbe
 • Nagyszámú célcsoportot ér el
 • A célcsoport (gyerekek) bevonásával tervezi és alakítja ki a programotó
 • Innovatív módszert alkalmaz
 • Több gyermekvédelmi intézménynél valósítja meg a pályázatát

Pályázatok értékelése: A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció megfelelően ki van töltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértők értékelik. A szakértők értékelését figyelembe véve a Raiffeisen Bank Zrt. pályázati testülete dönt a támogatás odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatás folyósítása:A támogatás 75%-a a nyertes pályázóval kötendő Támogatói alapítványi szerződés megkötését követően  kerül átutalásra, a fennmaradó 25% a projekt zárásakor az írásban leadott beszámoló elfogadása után.

A támogatás felhasználásának bemutatása:
A támogatott szervezet a pályázaton nyert projekt keretében megvalósuló programok pontos időpontjáról két hónappal korábban értesíti a kapcsolattartónak kijelölt személyt. A megvalósuló programról fotókat készít, jelenléti ívet vezet, a részvevő gyermekektől írásos értékelést kér a projektről, pár oldalas beszámolót ír, melyet a projekt zárását követő egy hónapon belül eljuttat a kapcsolattartónak.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:
Web:    www.kozosen.hu
http://www.kla.hu/
E-mail:     civilpalyazat@raiffeisen.hu

Az e-mailben feltett kérdésekre három munkanapon belül reagálunk.