palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ÉMOP-2009-3.1.3/B-Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben)

umfteulogoA támogatás célja a régió kisebb települései esetében jelentkező kisléptékű településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a településkép vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel megoldhatók. Ezek az egy-egy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosságnak az elégedettségi szintjét. A konstrukció célja a 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kisléptékű pontszerű fejlesztések megvalósítása a települések önkormányzati tulajdonban lévő elemeit érintően.


Kedvezményezettek köre: Az Észak-magyarországi régióban fekvő, a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal segítendő 12 leghátrányosabb helyzetű kistérség maximum 5 000 fő állandó lakosságú és 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű községi, nagyközségi rangú települési önkormányzatai pályázhatnak.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:

 • • Magyar Közút Nzrt.
 • • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a települési önkormányzat lehet. Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az 1988. I. tv 29.§ (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt!

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése;
 • közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra fejlesztése (buszmegálló), járda, ingyenes parkoló,
 • közlekedésbiztonság növelését célzó beruházások (pl. biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések, gyalogos átkelő előírás szerinti megvilágítása, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, új csomópontok építése, meglévőek rendezése, forgalomirányító berendezések telepítése, egyéb közlekedésbiztonsági létesítmények telepítése és létesítése);
 • közutakhoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése;
 • egyéb közösségi célú infrastruktúra fejlesztése:
  • 2008-ban helyi vagy országos védettség alatt álló közigazgatási vagy közművelődési funkciót ellátó épület belső felújítása. Közigazgatási funkciót ellátó épület csak abban az esetben támogatható, ha az épületben ügyfélforgalmat lebonyolító hivatal is működik;
  • 2008-ban helyi vagy országos védettség alatt nem álló közigazgatási vagy közművelődési funkciót ellátó épület külső és belső felújítása Közigazgatási funkciót ellátó épület csak abban az esetben támogatható, ha az épületben ügyfélforgalmat bonyolító hivatal is működik;
  • Nem fedett, közhasználatú sportpályák (és a pályához tartozó öltözők) fejlesztése.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • Útfejlesztésekhez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és út alatti, vagy ahhoz kapcsolódó közművek szükségszerű felújítása, fejlesztése (a projekt összes elszámolható költségének maximum 20 %-a).
 • ESZA típusú tevékenységek, kizárólag a támogatott közösségi infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódóan (a projekt összes elszámolható költségének maximum 10 %-a), az alábbiakra kiterjedően;
  • Környezettudatosság fejlesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók; – Közösségépítés, a lakosság általános képzési programjainak támogatása;
  • Ifjúsági és szabadidős programok szervezése;
  • Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések (szociális gazdaság).

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 2 494 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.06.23.
Beadási határidő: 2009.11.30.

Pályázati dokumentáció elérhető innen:

 • Pályázati felhívás és útmutató
 • Pályázati adatlap
 • Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók és kerékpáros pihenőhelyek

Támogatás mértéke (%): 95
Támogatás összege: 10 000 000.- HUF – 100 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 1 – 120

Forrás: NFÜ