palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ÉMOP-2007-2.1.1/B – Turisztikai attrakciók fejlesztése – második forduló

umfteulogoTámogatás célja: A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének jelentős növelése nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékek, attrakciók fejlesztésével, létrehozásával. Kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, programok biztosítása építve a régió sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire, hagyományaira. A turizmusból származó jövedelmek növelése.

Kedvezményezettek köre:

 • központi költségvetési szervek és intézményeik
 • önkormányzatok
 • önkormányzati társulások
 • non profit szervezetek
 • egyéni vállalkozó
 • gazdasági társaságok

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2007-2008. időszakban 8,141 milliárd forint.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

 • Egészségturizmus fejlesztése: meglévő gyógy- és termálfürdők továbbfejlesztése, korszerűsítése, a fejlesztéshez kapcsolódó gyógy- és élményjelleg erősítése; egyéb egészségturisztikai bázisok (szárazfürdők (mofetta), klimatikus gyógyhelyek, barlang gyógyászat) kialakítása, fejlesztése.
 • Örökség és kulturális turizmus: A régió kastélyainak, várainak turisztikai funkció illesztésével történő megújítása; Muzeális intézmények, egyházi műemlékek, zarándokutak, ipartörténeti értékeken lévő meglévő kiállító- és bemutatóhelyek turisztikai célú látogatóbarát fejlesztése; Rendezvényturizmus Nagy, nemzetközi, országos jelentőségű elsősorban kulturális, bor- gasztronómia- turizmushoz kapcsolódó rendezvények, programsorozatok, fesztiválok, infrastrukturális hátterének megteremtése.

Támogatás mértéke: 50%-max: 90%

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség százalékában az alábbiak szerint alakul

 • Egészség, gyógy- és wellness turizmus fejlesztése esetén: 50%
 • Örökség- és kulturálisturizmus esetén: 90 %
  • kivéve bor- gasztronómia, pálinka turizmus, turisztikai célú téma parkok esetén, ami 50 %
  • kulturális turizmushoz kapcsolódó általános képzés 60%
 • Rendezvényturizmus esetén: 50 %
  • Aktív- és ökoturizmus esetén:
  • ökoturizmus 90 %,
  • aktív turizmus 50 % kivéve turisztikai célú kerékpárút, ami 90 %
 • Attrakciókhoz, vonzerőkhöz kapcsolódó üzleti szolgáltatások, és vendégfogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése: 50 %

Támogatás minimum összege:10 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 500 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 75 – 120

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Észak – magyarországi Operatív Program

Kódszám: ÉMOP-2007-2.1.1.B.

Közreműködő Szervezet: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107

Az I. fordulóra vonatkozó határidők:

A pályázatok benyújtása 2008. január 4-től 2008. február 18-ig lehetséges.

A második forduló folyamatos beadási határidejű, azt a rendelkezésre álló időkereten belül

a projektdokumentumok összeállításának időigénye határozza meg. A második fordulóban kizárólag az első fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt.

A II. fordulóra vonatkozó határidők:

A II. fordulóra az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pályázatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb az első fordulóban meghozott döntést követő 1 éven belül lehetséges.

(Forrás: NFÜ)