palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szállodai kapacitásbővítés támogatásra Veszprémben

Veszprém Megyei Jogú Város szállodai kapacitásbővítésének támogatása a Veszprém 2023 Európa Kulturális Főváros program keretében megvalósuló kulturális eseménysorozatok és rendezvények által megnövekedő látogatói létszám megfelelő színvonalon történő kiszolgálása érdekében.

A pályázat célja, hogy kifejezetten Veszprém Megyei Jogú Város területén, a Város által elnyert 2023 Veszprém Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódóan, a jelenlegi szűkös szállodaipari kapacitásokat a meglévők bővítésével növelje úgy, hogy azok 2023-ra, az EKF-cím évére rendelkezésre álljanak. A pályázat célja, hogy Veszprém város szállodakapacitásaiban tapasztalható lemaradást csökkentse, és segítse a várost felzárkózni nem csupán a hazai, hasonló méretű megyeszékhelyekhez, de az európai hasonló méretű városokhoz is. Mindezzel a várost mind a 2023 Veszprém Európa Kulturális Fővárosa program sikeres lebonyolításában, mind a város turisztikai vendégfogadó képességének középtávú bővítésében támogatja és annak versenyképességét növeli.
A támogatási konstrukcióban rendelkezésre álló keretösszeg: 800.000.000 Ft.
Vissza nem térítendő beruházási támogatás összege
A Támogató az igényelt támogatást regionális beruházási támogatás jogcímen nyújtja. A regionális támogatási térkép (37/2011. Korm. rendelet 25. §-a) szerint nyújtható maximális támogatási intenzitás:
• Közép-Dunántúl régióban 35%
A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:
Az elszámolható költségek fajlagos korlátja a létrejövő szálláshely hasznos alapterületének négyzetméterére vetítve:
 • 3 *szálloda: maximum nettó 650.000 Ft/m2
 • 4* szálloda: maximum nettó 850.000Ft/m2

Jelen kiírás keretein belül hasznos alapterület alatt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti hasznos alapterület értendő.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg:

 • 3 *szálloda: maximum 12 millió Ft/ új szállodai szoba
 • 4* szálloda: maximum 16 millió Ft/új szállodai szoba

Támogatást igénylők köre

Pályázatot nyújthatnak be, olyan Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, vagy fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek:

I. rendelkeznek a beruházáshoz szükséges ingatlan tulajdonjogával és azt hiteles tulajdoni lappal igazolni tudják, és emellett
– a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2, § 14. pontjában meghatározott, legalább 11 szobával rendelkező szállodát üzemeltetnek Veszprém Megyei Jogú Város területén, a pályázat benyújtását megelőző legalább 5 évben, és jelen támogatással azt bővíteni kívánják,

ÉS
– a támogatási igény benyújtásakor szálláshely/szálloda üzemeltetésre vonatkozó működési engedéllyel rendelkeznek,

VAGY

II. olyan pályázó, amely a pályázat beadásakor nem rendelkezik a szálláshely üzemeltetésre vonatkozó működési engedéllyel, sem tapasztalattal, azonban tulajdonában van a fejlesztéssel érintett ingatlan és tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, amely

– legalább 5 éve üzemeltet VMJV területén elismert színvonalon legalább 11 szobás szállodát és szálláshely üzemeltetésre vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik.

 

Támogatható tevékenységek

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható be.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (mellékszárny építése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával) minimum 11 szobával, maximum 50 új szobáig.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • eszközbeszerzés: a létrehozott új szobák felszereléséhez elengedhetetlenül szükséges berendezési tárgyak, és gépesítés.
 • alap infrastrukturális fejlesztés: a támogatott kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítéséhez közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések; az elszámolható beruházási összköltség maximum 20% -áig.
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése (amennyiben releváns);
 • akadálymentesítés;
 • építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költsége
 • épületek energiahatékony működését javító beruházások a kapacitásbővítéshez elengedhetetlenül szükséges mértékben

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtására 2021. április 16-ig van lehetőség.