palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az elmaradt foglalásaik utáni 80%-os támogatásban részesülhetnek a szálláshely-szolgáltatók – Felhívás

A Kormány 485/2020 (XI.10.) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletében határozott a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) honlapján 2020. november 26-án válik elérhetővé az online igényelhető állami támogatás űrlapja, amelyen keresztül a jogosult szálláshely-szolgáltatók kérhetik kieső bevételeik egy részének megtérítését.

A támogatást csak az a szálláshely-szolgáltató igényelheti, akinek szálláshelyét regisztrálták az NTAK-ba, és amelynek 2020. november 8-án az NTAK-ban legalább 1 foglalása volt a 2020. november 11. – december 10. közötti időszakra. A támogatási igényeket kizárólag elektronikusan lehet beküldeni, erre 30 nap áll rendelkezésre. A meghiúsuló foglalások utáni állami támogatásból sok ezer turisztikai vállalkozás, több milliárd forint értékben részesül.

A 485/2020 (XI.10.) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet ismerteti a szálláshely-szolgáltatókra vonatkozó támogatás formáját is. A rendelet szerint azon szálláshelyek esetében, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztráltak, az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ba a szálláshelykezelő szoftverek által beküldött, 2020. november 8. napjáig beérkezett foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A támogatást azok a szolgáltatók igényelhetik, akik fő tevékenységként

  • szállodai szolgáltatást (TEÁOR 5510);
  • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatást (TEÁOR 5520);
  • kempingszolgáltatást (TEÁOR 5530) vagy
  • egyéb szálláshely-szolgáltatást (TEÁOR 5590) nyújtanak.

szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szóló 523/2020. (XI.25.) kormányrendelet szerint a támogatási igény az NTAK felületén keresztül, kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A támogatásra a szálláshely-szolgáltatók azon szálláshelyek után jogosultak, amelyekre nézve 2020. november 8-án az NTAK-ban volt a 2020. november 11. – december 10. közötti időszakra legalább 1 beküldött foglalás, pozitív értékkel. A támogatás összegét az NTAK-ba beküldött foglalások értékéből a rendszer – a jogszabálynak megfelelően – automatikusan kalkulálja.

A támogatáshoz benyújtandó űrlap az ntak.hu honlapon, a
VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS menüpontban
2020. november 26-tól 2020. december 25-én éjfélig érhető el.

A támogatási igény benyújtására szolgáló űrlap a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazottak számára is látható lesz, azonban támogatási igény benyújtására kizárólag az adott szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást végző magánszemély (természetes személy, adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó) vagy gazdálkodó szervezet (vagy képviselője) jogosult, aki ügyfélkapus jelszavával lép be az NTAK-ba.

A támogatási igény elfogadása esetén a szálláshely-szolgáltató támogatói okiratot kap, a benyújtást követő 15 napon belül, elektronikus úton. A támogatás folyósítására legkésőbb 2020. december 31. napjáig kerül sor. Az átmeneti támogatásnak minősülő állami támogatás kizárólag bizonyos működési típusú költségek finanszírozására fordítható, így például különösen személyi jellegű (bér és járulékai), valamint dologi kiadásokra. A támogatással a szálláshely-szolgáltatóknak legkésőbb 2021. február 28-ig kell elszámolniuk, szintén elektronikus úton, az NTAK felületén, az erre kialakított űrlapon.