palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken

új-széchényi-terv pályázatokA konstrukció célja a 2010. május-júniusi rendkívüli esőzések és árvizek által érintett települések csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása, valamint az elsősorban önkormányzati tulajdonban keletkezett infrastrukturális károk fejlesztéssel egybekötött helyreállítása, a települések épített környezetének megújításán keresztül.

Letölthető dokumentumok

  • Pályázati felhívás
  • Adatlap
  • Segédletek
  • Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11

Rendelkezésre álló forrás: A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 000 millió Ft.

Támogatható pályázatok várható száma: A támogatott pályázatok várható száma 80 db.

Pályázók köre
Jelen kiírás keretében önállóan az alábbi szervezetek pályázhatnak: Kizárólag azok az 1. számú mellékletben felsorolt, a 2010. májusi-júniusi árvíz és rendkívüli esőzések során az Észak-magyarországi régióban érintett települések települési önkormányzatai nyújthatnak be pályázatot, akik az előzetes regisztrációs felhívás keretében a sikeres regisztrációról értesítést kaptak. Jelen kiírás keretében települési önkormányzatonként egy pályázat benyújtására van lehetőség.

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetséges.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:

  • A pályázó települési önkormányzat intézményei, továbbá a településen működő városi, megyei önkormányzatok és intézményeik (32) (az 1990. évi LXV. tv., önkormányzati intézmények 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §; 87. §; Ptk 36. §.);
  • A pályázó településén található központi költségvetési szervek és intézményeik (31) (költségvetési szervek szabályozása Ptk 36.§, Áht. 87. §);
  • Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (1977. évi VI. tv., 1992. évi LV. tv.) (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719);
  • Non-profit szervezetek: egyház (55) (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról; Eht); alapítvány (56) (Ptk 74/A §); egyesület (52) (Ptk. 61. §); köztestület (54) (Ptk. 65. §);
  • Non-profit gazdasági társaság (599).

Konzorciumvezető kizárólag a települési önkormányzat lehet. Jelen felhívásra a Magyar Közút NZrt. vagy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. konzorciumi formában sem nyújthat be pályázatot.

C3.2 A projekt költségvetés belső korlátai

Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre:

Költségtípus

A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát

Maximális elszámolható mérték (MFt)

I. Előkészítési Költségek
Projekt-előkészítés költsége, ezen belül: 8 % 10
Közbeszerzés költsége 2 %
Funkcióanalízis készítése (amennyiben kötelező) 0,5
Terület- és ingatlanvásárlás költsége 5 % 5
II. Megvalósítási költségek
Projekt menedzsment költségek 2 %

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül:

Építési műszaki ellenőr költsége 2 %
Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége 0,5 %
Nyilvánosság biztosításának költsége 1 %
Könyvvizsgálat költsége 0,5 %
Építés és átalakítás költségei, ezen belül:
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tevékenységek legalább 20%
A belterület védelme érdekében a külterületről érkező vizek kizárására szolgáló létesítmények felújítása, építése, belterületen összegyűlt vizek megfelelő elvezetése legfeljebb 40%
Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek legfeljebb 50% 50
C1.2 pontban meghatározott önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek legfeljebb 30% Parkoló építés, kialakítás, felújítás esetén max. 10
Tartalék 5 %


A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások

Jelen kiírás keretében a Pályázati Útmutató c. dokumentum C4 pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számítva maximum 18 hónap áll rendelkezésére.

Pénzügyi feltételek

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 95 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

minimum

maximum

Községi jogállású települési önkormányzatok, vagy az általuk vezetett konzorciumok esetében

5 millió Ft

75 millió Ft

Városi jogállású települési önkormányzatok, vagy az általuk vezetett konzorciumok esetében

5 millió Ft

150 millió Ft

Az önerő mértéke

Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez az elszámolható költség 5 %-ának, megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum D1 pontja tartalmazza.

Előleg mértéke

Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Adminisztratív információk

Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázatok benyújtására 2011. május 2. és június 30. között van lehetőség.

Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél.

A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a közzétett kitöltő programmal készített Projekt adatlapon nyújtható be, mind a papír, mind elektronikus formában. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség.

A projektjavaslatot 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen, digitális formátumban rögzítve), valamint a projekt adatlapot 1 kinyomtatott, aláírt példányban zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni.

Benyújtás helye:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) Közhasznú Nonprofit Kft.

Miskolc, Széchenyi u.107.

3525