palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című, TIOP-1.2.1.A1-15/1 kódszámú felhívás.


A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd forint.

A támogatási kérelem benyújtása 2015. december 2-től 2015. december 8-ig lehetséges.

Rendelkezésre álló forrás
A rendelkezésre álló keretösszeg 1 300 000 000 forint. A konstrukció keretében ESZA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.

Támogatható pályázatok várható száma: A támogatott pályázatok száma 3-10 db.

Pályázók köre:
Pályázni jogosultak az alábbi kulturális (közművelődési, közgyűjteményi) intézmények/szervezetek, illetve fenntartóik egyedül vagy konzorciumban:
– muzeális intézmények,
– nyilvános könyvtárak;
– közművelődési intézmények
– közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak.

Székhely
Jelen pályázati kiírás keretében a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező pályázó adhat be pályázatot.
A pályázatban támogatandó tevékenységek Magyarország hat konvergencia régiójának területén valósíthatók meg. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések. A Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező pályázó csak a konvergencia régiókban működő intézménye vonatkozásában nyújthat be pályázatot.

Letölthető dokumentum

Pályázati útmutatÓ TIOP-1.2.1.A1-15/1

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege
A pályázat keretében igényelhető közkiadás összege: bevont helyszínenként legalább 30.000.000 Ft, de legfeljebb 150.000.000 Ft lehet.
Egy pályázó vagy konzorcium a fejlesztésbe bevont helyszínek számától függően, de legfeljebb 650.000.000 forint támogatásra nyújthat be pályázatot.

A pályázatok benyújtása 2015. december 2-től 2015. december 8-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A pályázati oldal elérhetősége: Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése