palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázat

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – Pályázat a vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzésére.

A Felhívás kódszáma: VEKOP-2.2.1-16

Magyarország Kormányának felhívása a vállalkozások és kutatási szervezetek számára, a kiemelkedő, több szakterület szereplőinek együttműködésében létrejövő, kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények gazdasági hasznosításának megvalósítása érdekében.

A pályázati felhívásban leírt feltételeknek megfelelő és legjobbnak ítélt projektek vissza nem térítendő támogatására az alábbi területeken van lehetőség:

 1. Hulladékgazdálkodás, körkörös gazdaság alprogram: Cél a hulladék hasznosítása révén újabb termék elállítása, élelmiszeripari és állattenyésztési hulladékok ártalmatlanítása, illetve energetikai célra hasznosítása. Emellett fontos cél az ún. körforgásos gazdaság irányában történő fejlődés, azaz a nulla hulladékkal járó termelésre való törekvés, a hulladék minél hasznosabb felhasználására, a hulladék (anyagában történő) hasznosításának fejlesztésére.
 2. Orvosi műszergyártás alprogram
  Az orvosi berendezés és eszközgyártás területére a flexibilitás, innovativitás, erős exportképesség, nagy beszállítói igény a jellemző. Cél olyan fejlesztési projektek támogatása, amelyek a terület szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozására irányulnak.
 3. Design alprogram
  Cél a divat és textiltervezés, fémművesség, formatervezés és a kerámiatervezés területén a folyamatosan változó igényeknek megfelelő egyedi és/vagy sorozatgyártásra alkalmas termékek, összetettebb rendszerek, szisztémák, új koncepciók kidolgozása.

A pályázaton kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek az alábbi szakmai követelményeknek:

 1. a projektjavaslat valós, nagy jelentőségű társadalmi, gazdasági probléma megoldására irányul;
 2. kutatóhelyek (egyetemi/akadémiai/ágazati) és vállalatok hatékony együttműködésével valósul
  meg;
 3. a szakterület elismert hazai képviselői, műhelyei vesznek részt benne,
 4. eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosulnak.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,64 milliárd Ft.

A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 milliárd Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft, maximum 800 millió Ft, a Design alprogram esetén maximum 500 millió Ft.
 • Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 30 millió forint támogatást kell igényelnie.
 • A támogatás maximális mértéke: Amennyiben a non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-8 db.

A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest és Pest megye) székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással, egionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Támogatást igénylők köre

 1. mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok8 (GFO 11, 226)
 2. állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok (GFO 57),
 3. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint költségvetési kutatóhelyek és ezek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek (GFO 11, 32, 34, 35),
 4. 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények (GFO 55)

Letölthető dokumentum

VEKOP-2.2.1-16_Felhívás

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 1-től 2018. december 30-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. március 28.
 • 2017. május 31.
 • 2017. augusztus 31.
 • 2017. november 30.
 • 2018. február 30.
 • 2018. június 30.
 • 2018. december 30

A pályázati oldal elérhetősége: Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázat

Pályázzon velünk! – Pályázatírás